Vše co vás zajímá


Kategorie
Webinář: Cerebro vascular diseases

Webinář: Cerebro vascular diseases

Dovolujeme si vám informovat o konání webináře: Cerebro vascular diseases, který je možné sledovat 6. 3. od 14:00 do 16:00 hodin. Webinář je součástí Virtual World Congress of the International Union of Angiology a v rámci programu bude přednášet celá řada mezinárodně uznávaných řečníků.

Vzdělávací portál MŮJ.NOVARTIS

Vzdělávací portál MŮJ.NOVARTIS

Na vzdělávacím portálu MŮJ NOVARTIS naleznete odborné články, videa a další zajímavé edukační materiály, týkající se nejen Vaší specializace.

Izolovaná maskovaná hypertenze ve spánku

Izolovaná maskovaná hypertenze ve spánku

Noční krevní tlak ve spánku je prokazatelně spojen se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací a kardiovaskulární mortality. Citovaná studie se zabývala otázkou, jak často se objevuje definovaná arteriální hypertenze ve spánku, jednak u osob které mají přes den normální krevní tlak na podkladě léčby nebo nejsou vůbec léčeni a mají normální denní tlak.

Projekt Ruku na srdce

Projekt Ruku na srdce

Projekt Ruku na srdce má za cíl zvyšovat povědomí o srdečním selhání. Vzdělávací obsah, zajímavé informace, rady a tipy jsou podporou pro lidi se srdečním selháním a umožňují jim vést kvalitnější život. Webové stránky projektu jsou určené pro pacienty se srdečním selháním. Vaši pacienti zde najdou informace, jaké jsou základní příznaky srdečního selhání, jak zvládnout život se srdečním selháním, tipy na úpravu životosprávy a další užitečné a zajímavé informace. 

Současné a budoucí přístupy ke kontrole dyslipidemií

Současné a budoucí přístupy ke kontrole dyslipidemií

Dyslipidémie představují jeden z hlavních kauzálních kardiovaskulárních rizikových faktorů a mnoho nových přípravků k jejich léčbě je, nebo brzy bude, k dispozici. Volba vhodného terapeutického přístupu by měla zohledňovat terapeutické cíle navržené v nových pokynech EAS-ESC a způsob, jak tyto cíle řešit a převádět do každodenní klinické praxe.

Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi

Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi

Dovolujeme si vám pozvat ke shlédnutí čtyřminutové video kazuistiky MUDr. Tomáše Hauera s názvem "Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi". Online kazuistiku si můžete pustit kdykoliv na webových stránkách ČIS.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.