Stanovisko k imunomodulační léčbě u covidu-19

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO
k použití imunomodulátorů v léčbě covidu-19
(10.1.2022)


Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP


Patofyziologie onemocnění covid-19 je z části založena na přestřelené imunitní odpovědi a konceptu tzv. cytokinové bouře. Klinické studie prokázaly, že léky potlačující přehnanou imunitní reakci zlepšují prognózu pacientů a snižují riziko úmrtí. Odborné společnosti ČLS JEP se na základě vědeckých poznatků a v zájmu účelného používání imunomodulačních přípravků u covidu-19 shodly na následujících doporučeních s cílem zamezit progresi onemocnění, omezit potřebu intenzivní péče a snížit riziko úmrtí u hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Níže uvedené imunomodulační přípravky se podávají po vyloučení přítomnosti bakteriální, fungální či virové superinfekce. Pokud je superinfekce přítomna, je možné podání imunomodulačních přípravků pouze po jejím adekvátním zaléčení.