Webinář "Atypický hemolyticko-uremický syndrom"

Webinář "Atypický hemolyticko-uremický syndrom"

Dovolujeme si Vás pozvat ke shlédnutí multioborového webináře na téma "Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS): úvod do problematiky a diagnostika". 

Hlavní částí webináře je přednáška Prof. MUDr. Romany Ryšavé, CSc. z pohledu nefrologie, která je doplněna o komentáře z pohledu následujících odoborností:  

  • gynekologie (MUDr. Michal Koucký, Ph.D.)

  • hematologie (MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.) 
  • intenzivní medicína (MUDr. Jakub Jonáš)
  • dětské nefrologie (MUDr. Naděžda Šimánková) 

 Z pohledu každé odbornosti jsou zodpovězeny následující dvě otázky: 
- Kdy začnete u pacienta zvažovat diagnózu aHUS?
- Co dělat v případě podezření na aHUS?