Vše co vás zajímá


Kategorie
Slazené nápoje

Slazené nápoje

Slazené nápoje přispívají nejen k epidemii obezity, ale zvyšují zřejmě i riziko kolorektálního karcinomu v mladém věku. V posledních dvou desetiletích roste v rozvinutých zemích incidence kolorektálního karcinomu u osob mladších než 50 let. Riziko je pro osoby narozené kolem roku 1990 dvojnásobné v porovnání s populací narozenou kolem roku 1950. Po příčině tohoto nárůstu se pátrá.

Stanovisko k monoklonálním protilátkám

Stanovisko k monoklonálním protilátkám

ČIS se připojila k novelizaci Mezioborového stanoviska k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi COVIDu-19 reagující na současnou situaci. AKTUALIZACE KE 4.1.2022 vzhledem k variantě omikron.

Volby do výboru a revizní komise ČIS pro období 2022 – 2026

Volby do výboru a revizní komise ČIS pro období 2022 – 2026

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČIS pro období 2022 – 2026 jsou nyní k dispozici.

Molnupiravir (Lagevrio, MSD) v ČR

Molnupiravir (Lagevrio, MSD) v ČR

Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k podávání antivirotika molnupiravir v léčbě covidu-19 včetně praktického komentáře.

Memorandum ČIS a ČPFS

Memorandum ČIS a ČPFS

Dovolujeme si vás informovat o Memorandu ČIS a ČPFS, které vzniklo na společné schůzi zástupců obou společností.

Benefity léčby PCSK9i – pro koho a kdy?

Benefity léčby PCSK9i – pro koho a kdy?

Na XXVIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP uspořádala společnost Sanofi sympozium zaměřené na praktické aspekty využití inhibitorů PCSK9 v léčbě dyslipidémií. Tato léčba dyslipidémie PCSK9i představuje nejen v kontrolovaných klinických studiích, ale i v reálné praxi u indikovaných nemocných významný přínos.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.