Vše co vás zajímá


Kategorie
Žádost o účast v mezinárodní studii "The COVID-19 HEROES"

Žádost o účast v mezinárodní studii "The COVID-19 HEROES"

Na základě žádosti Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP se na vás obracíme s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče. Tedy jak pro zdravotníky, ale i pro mnoho dalších profesí.

Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na věnčitých tepnách

Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na věnčitých tepnách

Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na koronárních tepnách, v anglosaském písemnictví Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA), je klinický syndrom charakterizovaný jasným průkazem akutního infarktu myokardu podle současných kritérií, ale téměř normálním nálezem na koronární angiografii. Data ze současných registrů ukazují, že prevalence MINOCA mezi pacienty s akutním infarktem myokardu se pohybuje kolem 6 %.

Chronické virové záněty jater a COVID-19

Chronické virové záněty jater a COVID-19

Virové hepatitidy jsou závažným zdravotnickým problémem - akutní i chronické formy jsou příčinou významné morbidity a mortality u nás i ve světě. Některé viry způsobují chronickou hepatitidu, jejímž následkem pak mohou být jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom.  Ročně je v naší republice hlášeno asi 1300 nových případů virových hepatitid A, B a C. Nemocní lidé jsou často zdrojem nákazy pro své okolí, zdravotnický personál nevyjímaje. 

Rivaroxaban ve studii COMPASS

Rivaroxaban ve studii COMPASS

Kardiovaskulární onemocnění, zejména ischemická choroba srdeční (ICHS), jejich léčba, primární i sekundární prevence, jsou na poli medicínského výzkumu stále diskutovaným tématem. Již ze studie EUROASPIRE I-V je známo, že velmi důležitou součástí sekundární prevence onemocnění koronárních tepen je změna životního stylu, zejména zanechání kouření, zdravá strava a dostatek fyzické aktivity, což však dle této studie významná část pacientů nesplňuje.

Doporučení, indikace a dávkování nízkomolekulárních heparinů (LMWH)

Doporučení, indikace a dávkování nízkomolekulárních heparinů (LMWH)

Dovolujeme si Vás pozvat ke sledování edukačního videa doc. MUDr. Tomáše Kvasničky, CSc. na výše uvedené téma. Nízkomolekulární hepariny (LMWH) jsou dnes s výhodou používány v preventivních i léčebných režimech u mnoha skupin pacientů. Video přednáška podává přehled o aktuálních indikacích a dávkování u nás používaných LMWH.

Je třeba vysadit ACE inhibitory a sartany při výrazném poklesu glomerulární filtrace?

Je třeba vysadit ACE inhibitory a sartany při výrazném poklesu glomerulární filtrace?

Inhibitory konvertujícího enzymu a blokátory receptoru pro angiotenzin II jsou pilíře terapie hypertenze, srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí, ischemické choroby srdeční a albuminurických chronických renálních onemocnění.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.