Memorandum k předepisování PCSK9-inhibitorů

Memorandum k předepisování PCSK9-inhibitorů


Společné stanovisko VZP ČR a odborných společností ČIS ČLS JEP, ČKS a ČSAT v oblasti preskripce PCSK9-inhibitorů

Vznik společného stanoviska je dán nutností upřesnit a sjednotit hodnocení indikačních podmínek úhrady biologické léčby hypercholesterolémie PCSK9-inhibitory v centrech specializované péče. Aktuálně platná kritéria indikačního omezení úhrady ne vždy odpovídají možnostem a průběhu reálné klinické praxe a byly opakovaně příčinou nepochopení mezi plátcem a poskytovateli zdravotní péče, zejména v primární prevenci u pacientů s vysokým rizikem.