Vše co vás zajímá


Kategorie
Hlavní skupiny antihypertenziv a riziko vzniku diabetu 2. typu

Hlavní skupiny antihypertenziv a riziko vzniku diabetu 2. typu

Výsledky studie jsou založeny na metaanalýze 19 randomizovaných, placebem kontrolovaných studií hypertoniků, při zařazení bez projevů diabetu, prováděných mezi lety 1973 a 2008.

Moderní terapie železem

Moderní terapie železem

Nedostatek železa je v populaci častý a zároveň však podceňovaný stav. Jeho korelátem není zdaleka jen sideropenická anémie, ale lze očekávat i řadu dalších možných klinických projevů. Často nezbytná je pak vhodně zvolená suplementace perorálními přípravky.

ESC Preventive Cardiology

ESC Preventive Cardiology

ESC Preventive Cardiology proběhne virtuálně v termínu 7. - 9. 4. 2022.

Diabetes, kardiorenální a metabolická onemocnění

Diabetes, kardiorenální a metabolická onemocnění

Mimořádný seminář se koná v pondělí 4.4. od 13:00 na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Jak v roce 2022 léčit hypercholesterolémii

Jak v roce 2022 léčit hypercholesterolémii

Článek se zabývá zejména praktickými otázkami léčby hypercholesterolémie monoklonálními protilátkami. Je zdůrazněna skutečnost, že léčba PCSK9-i není experimentální léčbou pro několik jednotlivých pacientů, ale že je dostupná pro všechny pacienty, kteří splní indikační kritéria.

Dapagliflozin nově s úhradou na srdeční selhání

Dapagliflozin nově s úhradou na srdeční selhání

Dapagliflozin (Forxiga) od 1.3.2022 hrazen pro pacienty se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.