Dapagliflozin nově s úhradou na srdeční selhání

Dapagliflozin (Forxiga) od 1.3.2022 hrazen pro pacienty se srdečním selháním
se sníženou ejekční frakcí.
 

Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil úhradu dapagliflozinu pro léčbu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí.
Po diabeticích pomůže i kardiakům se srdečním selháním.

Praha, 2. 3. 2022 – Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal rozhodnutí o stanovení úhrady dapagliflozinu (Forxiga, výrobce AstraZeneca) pro léčbu dospělých pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. V České republice se tímto dapagliflozin stal prvním zástupcem ze skupiny gliflozinů, který úhradu z veřejného zdravotního pojištění pro tuto indikaci získal. Dosud byl dapagliflozin hrazen pouze pro léčbu diabetu 2. typu.1-3

Od 1. března letošního roku mohou kardiologové a internisté dapagliflozin (10mg) předepsat s úhradou pro léčbu dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním, a to nezávisle na tom, zda má pacient diabetes 2. typu nebo ne.1-3

Dapagliflozin je hrazen u pacientů s chronickým srdečním selháním s EF menší nebo rovnou 40% a eGFR větší než 30ml/min/1,73 m2, u kterých i přes optimální léčbu přetrvává symptomatologie třídy NYHA II až III. Optimální léčbou se rozumí léčba alespoň jedním inhibitorem ACE nebo inhibitorem AT1 receptoru nebo inhibitorem angiotenzinu a neprylisinu a zároveň beta-blokátorem a antagonistou mineralokortikoidního receptoru. Optimální léčba je podána v cílové dávce dle doporučení nebo v maximální tolerované dávce.1-3

Podle prof. Aleše Linharta, předsedy České kardiologické společnosti, se v podobě dapagliflozinu dostává lékařům do ruky velmi šetrný, a přitom mimořádně účinný prostředek pro zlepšení kvality života a jeho prodloužení u nemocných s touto závažnou diagnózou. „Vedle příznivého vlivu na srdce je třeba zdůraznit i příznivý efekt gliflozinů na ledviny, které u nemocných se srdečním selháním rovněž významně trpí,“ říká prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Nyní se dapagliflozin stává díky získání úhrady z veřejného zdravotního pojištění mnohem dostupnějším a dává naději na zlepšení prognózy těchto pacientů.3,4

Srdeční selhání postihuje přibližně 64 milionů lidí na celém světě (z nichž alespoň polovina má sníženou ejekční frakci).5,6,7 V ČR je to přibližně 230 tisíc nemocných.8,9 Jde o závažné chronické onemocnění, které je hlavní příčinou hospitalizace u osob starších 65 let a na které bohužel umírá do pěti let od diagnostiky polovina pacientů.10

Kontakt pro média:
Jarmila Tomková, jarmila.tomkova@astrazeneca.com, +420 602 796 965
Luděk Hruš, ludek.hrus@astrazeneca.com, +420 776 245 881

   eGFR – odhadovaná glomerulární filtrační rychlost
   AT1 – blokátory receptoru pro angiotenzin II (sartany)
   ACE – angiotenzin konvertující enzym
   NYHA – New York Heart Asscociation

  1. SPC Forxiga
  2. Státní ústav pro kontrolu léčiv – www.sukl.cz
  3. ROZHODNUTÍ sp. zn. SUKLS340988/2021, č. j. sukl30880/2022, vyvěšeno dne 10. 2. 2022
  4. McMurray JJV et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med 2019.
  5. Dickstein K, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur Heart J 2008; 29:2388-2442.
  6. Travessa AMR, Menezes Falcão LF de. Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction-Recent Developments. Am J Ther 2016; 23(2):e531-49.
  7. Vos T et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 2017; 390(10100):1211–59.
  8. Pavlušová M et al. Cor Vasa. 2018;60(3):e224-233
  9. Zdravotnická statistika ČR – Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017
  10. Azad N, Lemay G. Management of chronic heart failure in the older population. J Geriatr Cardiol 2014; 11(4):329–37.

Kód schválení: CZ-3065
Datum přípravy: březen 2022