Okénko z hepatologie

Okénko z hepatologie


V roce 2020 byla vůbec poprvé udělena Nobelova cena za fyziologii a lékařství za výzkum v oboru hepatologie – objev virové hepatitidy C z roku 1989. Je v tom symbolika – zájem o tuto chorobu umožnil neuvěřitelný rozvoj hepatologie v posledních 3 desetiletích. Výzkum vedl k poznání mechanismu vzniku a regrese jaterní fibrózy, vývoji neinvazivních diagnostických metod nahrazujících téměř kompletně jaterní biopsii, vývoji léčebných metod a přenesl se i do ostatních oblastí hepatologie. Dnes je virová hepatitida C ve 100 % vyléčitelná perorálními antivirotiky, rutinní metodou se stala transplantace jater, mortalita na krvácení z varixů poklesla ze 45 % na 10 %, máme k dispozici cílenou léčbu vzácných chorob.

I přesto jaterní choroby představují významnou zdravotní zátěž současné populace a mortalita na ně trvale stoupá. Až 30 % dospělé populace trpí nealkoholovou tukovou chorobou jater – NAFLD (související s nadváhou, diabetem a metabolickým syndromem), která s sebou nese i zvýšené kardiovaskulární riziko a zvýšené riziko onkologických onemocnění. V péči o tyto pacienty je nezbytná spolupráce mnoha odborností, často s ústřední rolí internisty. Další společenskou výzvou je péče o pacienty s nadměrným příjmem alkoholu a význam též získává péče o pacienty se vzácnými vrozenými chorobami jater.

Rád bych pozval internisty k návštěvě webu naší společnosti (www.ces-hep.cz). Zahájili jsme cyklus webinářů „Hepatologie v klinické praxi“ určených pro širokou lékařskou veřejnost (je k dispozici záznam), máme aktualizované doporučené postupy pokrývající většinu hepatologie a je zde seznam specializovaných hepatologických center. Pozvánkou ke spolupráci může být i kompletně přepracovaná monografie „Hepatologie“, která vyjde v tomto roce.

S úctou,
Radan Brůha
Předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP
březen 2022