Nová vakcína proti COVID-19 rostlinného původu

Nová vakcína proti COVID-19 rostlinného původu získaná rekombinantní technikou

Biotechnologicky upravené rostliny mohou produkovat velké množství rekombinantních proteinů a tyto bílkoviny nejsou kontaminovány zvířecími ani humánními patogeny a mohou být skladovány v běžné lednici, a tedy s malými náklady. Výzkumem postupně dochází k posunům, zpočátku se využívaly geneticky upravené bakterie, houby a buněčné kultury. Kvantita produkce stoupá, pokud se použije běžně pěstovaných upravených rostlin. Například humánní kolagen typu 1 je produkován rostlinami tabáku. Rýže může syntetizovat humánní lysozym. Postupně se vývoj zdokonaluje a přechází se i na produkci virových a bakteriálních vakcín. K vývoji transgenních rostlin se používá genetická úprava jaderného nebo chloroplastového genomu. Z rostlin se používá tabák, rýže, kukuřice, brambory, rajčata, mrkev, sója a další druhy. Zvlášť atraktivní je, pokud jsou proteiny vhodné pro výrobu vakcín produkovány v semenech, protože ta jsou velmi stabilní.

V současné době s objevením se nových variant viru COVID-19 klesá protektivní schopnost klasických vakcín proti COVID-19 a musejí se podávat posilovací dávky, aby se protekce zachovala. Vakcín je často nedostatek a jsou problémy s jejich skladováním při velmi nízkých teplotách. Vakcíny, které jsou stabilní v běžné lednici mohou být tedy velmi užitečné.

V citované studii byla klinicky poprvé zkoušena vakcína produkována v biotechnologicky upravené, blíže nespecifikované rostlině, kde jsou v jejích v listech exprimovány proteiny COVID-19 a dochází tak k formování partikulí podobných původnímu viru měřících 100 až 150 nm. Po jejich purifikaci jsou získané virové proteiny stabilní 6 měsíců v teplotě 2 až 8 °C. Vakcína používá adjuvantní systém AS-03, který zvětšuje velikost a kvalitu imunitní odpovědi. Adjuvans AS-03 je již dlouhodobě používán u vakcín proti chřipce. Nyní klinicky zkoušená vakcína má název Covifenz a je produkována biotechnologickou společností Medicago.

 Výsledky jsou zprostředkovány multinárodní, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii realizovanou v 85 centrech. Účastnily se jí osoby starší než 18 let rozdělené 1 : 1 k podání intramuskulární injekce vakcíny nebo placeba v rozmezí 21 dnů. Primárně sledovaným ukazatelem bylo určit účinnost vakcíny v prevenci symptomatické infekce COVID-19, která by začala alespoň 7 dní po druhé aplikaci. Analýza výsledků byla provedena, když došlo k detekci 165 případů infekce COVID-19.

Celkem se účastnilo 24 141 dobrovolníků, medián věku byl 29 let. Infekce COVID-19 byla potvrzena pomocí PCR u 165 účastníků. Účinnost vakcíny byla 69,5 % (95 % interval spolehlivosti 56,7 až 78,8) proti symptomatické infekci COVID-19 způsobené 5 variantami viru, které byly identifikovány genetickou sekvencí. Proti středně těžké infekci byla účinnost 78,8 % a proti těžké infekci 74 %. Střední nálož viru pro prolomení imunity byla stokrát větší než u neočkovaných osob. Nežádoucí účinky byly lehké, ale vyskytovaly se mnohem častěji u aktivně imunizovaných osob.

Klinický význam: nová vakcína produkovaná v listech nespecifikované rekombinantní rostliny byla účinná v protekci proti infekci COVID-19. V součtu všech variant viru se jednalo asi o 70 % efektivitu. Výhodou vakcíny je, že se může skladovat běžně v lednici a její produkce v listech rostlin může budit větší důvěru u některých odpůrců očkování milujících rostlinnou léčbu. Může jim uniknout, že se jedná o geneticky upravené rostliny proti nimž je v podobné populační skupině taktéž značný odpor. Jaká bude budoucnost této cesty přípravy vakcín i dalších bílkovinných látek se časem ukáže.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Efficacy and Safety of a Recombinant Plant-Based Adjuvanted Covid-19 Vaccine Karen J. Hager, Gonzalo Pérez Marc et al. N Engl J Med 2022; 386:2084-2096, June 2, 2022, DOI: 10.1056/NEJMoa2201300
MUDr. Luboš Kotík