Fixní kombinace telmisartan/indapamid

 Fixní kombinace telmisartan/indapamid
pohled farmakologa a využití v klinické praxi


Fixní kombinace telmisartan/indapamid:
pohled farmakologa

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Ústav farmakologie 3. LF UK Praha

Souhrn
Fixní kombinace léčiv hrají stále významnější roli v kontrole zejména rizikových faktorů aterotrombotických onemocnění, nejen v léčbě hypertenze, ale i dyslipidemie či diabetu. Nově zavedená fixní kombinace telmisartanu v dávce 80 mg a indapamidu v dávce 2,5 mg (YLPIO® 80/2,5 mg) je další významnou inovací v léčbě hypertenze. Hlavní předností spojení dvou nejvýhodnějších léků ve své skupině je velmi spolehlivý efekt po dobu celého dávkového intervalu 24 hodin. Dokonce, při vynechání jedné dávky, významný efekt přetrvává i další den. Jak telmisartan, tak indapamid mají nejen výhodné farmakologické vlastnosti, ale mají i nejvíce dokladů o klinickém efektu. Jejich tolerance a bezpečnost je jasně doložena. Jedna z předností, při vzájemné kombinaci, je absence negativního metabolického působení. Dostává se nám tak účinnější i bezpečnější fixní kombinace než dosud dostupná kombinace sartanů s hydrochlorothiazidem.

Klíčová slova: telmisartan, indapamid, fixní kombinace, arteriální hypertenze, farmakokinetika, farmakodynamika,
účinnost, bezpečnost
Zdroj: www.hypertension.cz


Fixní kombinace telmisartan/indapamid:
klinické zkušenosti

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn
Použití fixních kombinací je moderním trendem v léčbě KV chorob díky příznivému ovlivnění compliance ve srovnání s volnými kombinacemi. Text stručně představuje novou fixní kombinaci telmisartan/indapamid, která je od ledna dostupná v ČR pod názvem YLPIO®.
Obě komponenty této fixní kombinace mají velké množství příznivých klinických dat, která jsou v textu stručně sumarizována.

Klíčová slova: hypertenze, terapie, fixní kombinace, telmisartan/indapamid
Zdroj: www.hypertension.cz