Urgentní příjem – záznam webináře

Urgentní příjem – záznam webináře

Webinář na téma Urgentní příjem proběhl 19. října 2023. Jelikož jsou na přednášky velmi pozitivní ohlasy, přinášíme Vám i odkaz na záznam webináře.

Program webináře:
VOLBA ADEKVÁTNÍHO CÉVNÍHO VSTUPU U PACIENTŮ NA URGENTNÍM PŘÍJMU

MUDr. Martin Polák, primář interního oddělení Klaudiánovy nemocnice, Mladá Boleslav

PALIATIVNÍ PÉČE U PACIENTŮ NA URGENTNÍM PŘÍJMU
MUDr. Jiří Zika, emeritní primář urgentního příjmu dospělých, Fakultní nemocnice v Motole

BED SIDE ANALYZÁTORY A DIAGNOSTIKA NA URGENTNÍM PŘÍJMU
MUDr. Jiří Zika, emeritní primář urgentního příjmu dospělých, Fakultní nemocnice v Motole

SRDEČNÍ SELHÁNÍ NA ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU
prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, FHFA, Ambulance srdečního selhání, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce

ANTIDOTUM ONDEXXYA A JEHO ÚLOHA U PACIENTŮ V KRITICKÉM STAVU
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., vedoucí lékař Trombotického centra Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze a 1. LF UK


Webinář pořádala Grada Publishing, a.s., ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s. a interním oddělením Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.