Převaz rány metodou NPWT

Převaz rány metodou NPWT

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZ schválila návrh České internistické společnosti ČLS JEP o sdílení výkonu číslo 51850 odborností 101. Jedná se o výkon „Převaz rány metodou NPWT založené na kontrolovaném podtlaku“.