Google již vyškolil umělou inteligenci k odebírání anamnézy a diagnostice chorob

Google již vyškolil umělou inteligenci k odebírání anamnézy a diagnostice chorob


V medicíně stále platí, že anamnéza je klíčovou informací ke stanovení pracovní diagnózy. Odebrání kvalitní anamnézy je závislé na zkušenosti vyšetřujícího lékaře a jeho znalosti symptomatologie různých onemocnění. Zdá se, že firmy vyvíjející umělou inteligenci se rychle snaží její uplatnění rozšířit do této oblasti. Google vybavil umělou inteligenci příslušnými znalostmi a naučil ji písemně konverzovat s člověkem otázkami, podobně jako lékař odebírající anamnézu.

Tento program byl vyzkoušen v pilotní studii, kde bylo vybráno 20 pokusných osob. Nebyli to však zatím pacienti, ale herci trénovaní experty k simulaci specifických anamnestických údajů a symptomů. Tyto osoby textově komunikovaly on-line s programem vytvořeným Googlem a také s dvaceti praktickými lékaři. Účastníci nevěděli, jestli komunikují s člověkem nebo umělou inteligencí. Celkem bylo vyzkoušeno 149 klinických situací v různých oborech medicíny. V závěrečné fázi experti hodnotili výkon umělé inteligence a zúčastněných lékařů.

Umělá inteligence se ukázala lepší v přesnosti určených diagnóz, a to ve všech šesti sledovaných lékařských specializacích. Také bylo hodnoceno 26 kritérií kvality konverzace, včetně zdvořilosti, jasnosti vysvětlení symptomů, důkladnosti a přesnosti položených dotazů, stupeň projevené empatie, apod. Ve 24 z těchto 26 sledovaných kritériích byla umělá inteligence hodnocena jako lepší než lékaři.

Na základě této úspěšné pilotní studie se výzkumníci z Googlu snaží najít potencionální chyby systému a splnit etická kritéria pro testování systému na reálných pacientech. Zatím tento systém nemůže být využit v klinické praxi, ale autoři tajemně a vlastně zlověstně argumentují, že může hrát roli v „demokratizaci“ zdravotní péče.

Studie má jedno vážné hodnotící omezení. Lékaři nejsou zvyklí vést rozhovor s pacientem písemným způsobem, což mohlo významně limitovat jejich výkon ve srovnání s umělou inteligencí.

Klinický význam: každý nový vědecký posun se nejdříve uplatní ve 2 oblastech - nejdříve je zneužit armádou a zpravidla hned druhé uplatnění je snaha o implementaci v medicíně. Je známo, že armády již umělou inteligenci používají. Citovaná práce svědčí o tom, že počítačoví giganti se budou snažit co nejrychleji uplatnit vyvinutou umělou inteligenci také v medicíně. Dá se přepokládat, že výše uvedené vyjádření o „demokratizaci“ medicíny může být předzvěstí, že tento sytém bude dán veřejnosti k disposici a pacienti budou přicházet k lékaři s již stanovenou diagnózou zprostředkovanou umělou inteligencí. Další dramatický vývoj bude jistě brzy následovat.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Towards Conversational Diagnostic AI. Tao Tu, Anil Palepu et al. Google Research, Google DeepMind
MUDr. Luboš Kotík