Elektronická verze jednotlivých vydání časopisu Vnitřní lékařství 2019


Vnitřní lékařství
Prosinec 2019 číslo 12

Vnitřní lékařství
Srpen + Červenec 2019
číslo 8

Vnitřní lékařství
Březen 2019 číslo 3

Vnitřní lékařství
Listopad 2019 číslo 11

Vnitřní lékařství
Červen 2019 číslo 6
 

Vnitřní lékařství
Únor 2019 číslo 2

Vnitřní lékařství
Říjen 2019 číslo 10

Vnitřní lékařství
Květen 2019 číslo 5
 

Vnitřní lékařství
 Leden 2019 číslo 1

Vnitřní lékařství
Září 2019 číslo 9

Vnitřní lékařství
Duben 2019 číslo 4
 

Aktuální situace časopisu Vnitřní lékařství 

S ohledem na ekonomické problémy časopisu VL se ČIS rozhodla ukončit spolupráci s nakladatelstvím Facta Medica. Současný šéfredaktor prim. Petr Svačina oznámil, že nechce setrvat ve vedení časopisu.

V současné době již časopis nevychází v papírové formě, ale pro členy ČIS pouze elektronicky. Jednotlivá vydání jsou ke stažení níže. 

Pro další spolupráci bylo vybráno nakladatelství Solen od roku 2020. Nakladatelství Solen udělalo vstřícný krok a zřeklo se časopisu Interní medicína pro praxi, který již od příštího roku nebude vycházet a bude vycházet pouze časopis VL.

Byla ustanovena nová redakční rada. Vedením redakční rady byli pověřeni: prof. M. Souček (předseda redakční rady), prof. H. Rosolová (výkonná šéfredaktorka), doc. D. Karásek (další výkonný šéfredaktor). Dále byla stanovena užší redakční rada, která se skládá z následujících členů: prim. Z. Monhart, prof. J. Václavík, prof. M. Vrablík, MUDr. H. Šarapatková, MUDr. J. Škrha. Byla oslovena celá řada kolegů, zatím není finální podobna širší redakční rady, řada členů bývalé redakční rady bude nadále součástí nové redakční rady časopisu VL.

Časopis VL bude od roku 2020 vycházet v elektronické formě, v papírové formě pouze pro předplatitele a povinné výtisky, bude vycházet 8 x ročně, 64 stran se zaměřením více do praktické části interny a méně zaměření na originální práce, které budou publikovány převážně v elektronické formě.

Do konce roku 2019 u je časopis VL tematicky zajištěn. Prim. P. Svačina předá agendu novému vedení časopisu.

V současné době bude připraveno k publikaci cca 70 prací.