Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom


Předsednictvo ČLS JEP se zabývalo na svých zasedáních úmyslem AZV nechat zpracovat Doporučený postup Únavový syndrom. Výsledkem bylo formulování postoje ČLS JEP k takovému Doporučenému postupu.