XXX. kongres ČIS ČLS JEP - záznam vybraných bloků

Termín konání 

8. - 11. 11. 2023

Místo

Výstaviště Brno, pavilon E

Webové stránky akce


Bloky ČIS

Choosing wisely

Předsedající: MUDr. Pavel Havránek (České Budějovice), MUDr. Dan Rakušan (Praha)

„Když méně je více…“ - MUDr. Dan Rakušan (Praha)
„TOP FIVE LIST“ v angiologii - doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. (Hradec Králové)
Choosing Wisely v gastroenterologii - MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (Hradec Králové)
"Když méně je více na urgentním příjmu - TOP FIVE LIST " - MUDr. Jiří Nový (Hradec Králové)


Blok primářů

Budoucnost postgraduálního vzdělávání ve vnitřním lékařství

Předsedající: prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo), prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc. (Košice)

Kvalifikační požadavky z dílny European Board of Internal Medicine – prostor pro inspiraci - prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo)
Vzdělávací program internistů na Slovensku - prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc. (Košice)
Umíme učit internu? Návody a tipy pro školitele - MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (Praha)


Multimorbidní senior v péči internisty

Předsedající: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM (Praha), prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (Praha)

Senior na urgentním/akutním příjmu – diagnosticko-terapeutické postupy a rozvahy - MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. (Praha, Kladno)
Péče o seniora na JIP – model septického stavu - MUDr. Pavel Vyroubal, Ph.D. (Hradec Králové)
Bezpečná farmakoterapie polymorbidního seniora. STOPP/START kritéria 2023 - prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (Praha)


Perioperační péče z pohledu internisty

Předsedající: MUDr. Zora Lazúrová, PhD. (Košice), MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)

Předoperační příprava pacienta s KV onemocněním - MUDr. Bronislav Čapek (Krnov)
Předoperační a perioperační péče o pacienta s DM - MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)
Předoperační příprava a perioperační péče o pacienta s adrenální insuficiencí - MUDr. Zora Lazúrová, PhD. (Košice)


Multimorbidita

Předsedající: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM (Praha), doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. (Bratislava)

Specifika diagnostiky multimorbidních pacientů - doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. (Bratislava)
Co internisté potřebují umět pro péči o multimorbidní pacienty? - prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM (Ostrava)


Guidelines EFIM

Předsedající: prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo), MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)

Léčba komunitní pneumonie - primář. MUDr. Ondřej Zela, MBA (Frýdek Místek)
Léčba akutní dekompenzace srdečního selhání - prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo)
Léčba hyperglykémie - MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)
Léčba plicní embolie - MUDr. Martin Radvan, Ph.D. (Brno)


Rapid fire – „nejlepší kazuistiky“

Předsedající: MUDr. Zora Lazúrová, PhD. (Košice), MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)

Keď jeden špecialista nestačí... (Heydeho syndróm) - MUDr. Renáta Michalová, Ph.D. (Martin)
Löfflerova endokarditida u 32-letého pacienta s nově diagnostikovanou eosinofilní granulomatózou s polyangiitis - MUDr. Jiří Pudich (Ostrava)
Není stafylokok jako stafylokok - MUDr. Václav Faměra (Písek)
Vzácná příčina pancytopenie – hemofagocytární syndrom - MUDr. M. Š. Kubánková (Znojmo)
Sheehanův syndrom - MUDr. M. Gajošová (Ostrava)
Morbus Buerger – stále živý - MUDr. Ľudmila Homolová (Bojnice)
Dobrinův syndrom – vzácná příčina horečky nejasného původu - MUDr. Ester Kurašová (Olomouc)


Case-based learning I

Přesedající: prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo), prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM (Ostrava)

Racionalizace kardiovaskulární farmakoterapie u multimorbidního pacienta na konkrétních případech - prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM (Ostrava)
Nebojte se inzulinoterapie – praktické nastavování inzulinové léčby na příkladech – v ambulanci i na lůžkovém oddělení - MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)


Case-based learning II

Přesedající: prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo), prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM (Ostrava)

Jak napojit pacienta na první dialýzu – pohled internisty - MUDr. Jiří Orság, Ph.D. (Olomouc)
Nebojte se acidobazické rovnováhy – základní interpretace na konkrétních pacientech - MUDr. Zdeněk Lys (Ostrava)


Bloky mladých internistů

Kritické stavy ve vnitřním lékařství

Předsedající: prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo), doc. MUDr. Miroslav Solař Ph.D. (Hradec Králové)

Kritické stavy ve vnitřním lékařství – ABCDE přístup - MUDr. Martina Čermáková (Hradec Králové), MUDr. Tomáš Velena (Hradec Králové)
Neurologické akutní stavy pro internisty - MUDr. René Jura (Brno)


Akutní stavy v gastroenterologii

Předsedající: MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (Hradec Králové), MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D. (Praha)

Akutní stavy u idiopatických střevních zánětů - MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D. (Praha)
Akutní pankreatitida - MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (Hradec Králové)
Akutní cholecystitida - MUDr. Jiřina Pintová (Jablonec nad Nisou)


Novinky ve vnitřním lékařství 2023

Předsedající: MUDr. Jiří Orság, Ph.D. (Olomouc), MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)

Přednášející:
  prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM (Ostrava)
  MUDr. Jiří Orság, Ph.D. (Olomouc)
  MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)