XXVIII. kongres ČIS ČLS JEP - záznam vybraných bloků

Termín konání 

20. - 23. 10. 2021

Místo

Výstaviště Brno

Webové stránky akce


Bloky ČIS

Jak vést interní oddělení

Předsedající: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM (Praha), prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo), prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA (Frýdek-Místek)


Primář – školitel - prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo)
Primář – manažer lidských zdrojů -  prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA (Frýdek – Místek)
Právní minimum pro primáře - Mgr. Petr Kyzlink (Znojmo)
Odkiaľ a kam kráčaš vnútorné lekárstvo - doc. MUDr. Marián Babčák, Ph.D. (Prešov)


Pacient s jaterní cirhózou na interním oddělení

Předsedající: MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (Hradec Králové), prim. MUDr. Michal Šenkyřík (Brno)

Retence tekutin u cirhotika - prim. MUDr. Karel Dvořák, Ph.D. (Liberec)
Infekce u cirhotika - MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (Hradec Králové)
Krvácení u cirhotika - doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. (Olomouc)
Porucha vědomí u cirhotika - prim. MUDr. Michal Šenkyřík (Brno)


Sepse ve vnitřním lékařství

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (Praha), prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA (Plzeň)

Časná identifikace pacienta se sepsí - prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA (Plzeň)
Iniciální postup u septického pacienta - MUDr. Eduard Havel, Ph.D. (Hradec Králové)
Antibiotická léčba - prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (Praha)


Choosing wisely

Předsedající: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. (Praha), prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. (Praha)

V interní diagnostice i farmakoterapii je často méně více. - prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. (Praha)
Metabolické a endokrinní choroby – je náš přístup vždy racionální? - doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. (Praha)
Cesty ke správnému rozhodnutí v interně a některých specializovaných oborech. - prim. MUDr. Pavel Havránek (České Budějovice)


Telemedicína ve vnitřním lékařství

Předsedající: prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo), prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC (Brno)

Telmedicína v diabetologii - MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA (Praha)
Telemedicína v arytmologii - Mgr. Veronika Bulková, Ph.D., MHA (Brno)
Využití telemedicíny u pacientů se srdečním selháním - MUDr. Marie Lazárová (Olomouc)


Co se může stát internistovi, pokud nebude dostatečně vzdělaný v pneumologii

Předsedající: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM (Praha), prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. (Hradec Králové)

Hemoptýza – to nic není, to přejde ? - doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (Hradec Králové)
Je to tuberkulóza, pneumonie nebo nádor? - MUDr. Lucie Hoznauerová (Praha)
Ultrazvuk do plic nevidí, na hrudník to nepotřebuji? - prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. (Hradec Králové)


Blok ambulantních internistů

Jak provozovat moderní výkonově orientovanou interní ambulanci

Panelisté:
MUDr. Tomáš Hauer (České Budějovice)
MUDr. Jiří Veselý (Broumov)
prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo)


Bloky mladých internistů

Blok mladých internistů

Předsedající: MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha), prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC (Ostrava)

Novinky ve vnitřním lékařství - prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC (Ostrava)
Základy umělé plicní ventilace pro internisty - MUDr. Eduard Havel, Ph.D. (Hradec Králové)
Nejčastějších chyby při hodnocení EKG - doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. (Hradec Králové)
Nejčastějších chyby při hodnocení RTG hrudníku - doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. (Brno)


Otázky, které bych nechtěl dostat u atestace z interny

Předsedající: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno), MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)

Poruchy acidobazické rovnováhy - prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA (Plzeň)
Lymfoproliferace - prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (Brno)
Glomerulonefritidy - prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA (Praha)


Jak přežít první službu na příjmové ambulanci

Předsedající: MUDr. Jaroslav Kratochvíl (České Budějovice), MUDr. Jiří Nový (Hradec Králové)

Pacient s anafylaktickou reakcí - prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo)
Hypoglekémie a hyperglykémie - MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. (Praha)
Pacient s akutní dušností - MUDr. Tomáš Hauer (České Budějovice)
Pacient s bolestí na hrudi - MUDr. Jiří Nový (Hradec Králové)
Co s pacientem v ebrietě - MUDr. Jaroslav Kratochvíl (České Budějovice)


Jak přežít první službu na JIP

Předsedající: prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. (Znojmo), prim. MUDr. Martin Polák (Mladá Boleslav)

Tachykardie a co s ní - prim. MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA (Brno)
Krvácení do GIT -  MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (Hradec Králové)
Hyperkalémie, hyponatrémie - MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D. (Praha)
Jak zklidnit delirantního a psychotického pacienta - prim. MUDr. Martin Polák (Mladá Boleslav)
Kardiogenní šok - MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (Brno)