Pozvání na vybraná firemní sympozia v rámci XXVIII. kongresu ČIS


Děkujeme všem partnerům za účast a spolupráci při organizaci letošního kongresu ČIS, který se bude konat 20. – 23. 10. 2021. Program vybraných firemních sympozií najdete níže. 

Pozvání na vybraná sympozia Sympozium společnosti Amgen

Víte, co všechno má společného ateroskleróza s osteoporózou?

pátek 22. 10. 2021, 8:30 - 9:30 hodin
SÁL E1

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

Sympozium společnosti Bayer

Minimalizace rizik a redukce aterotrombotických příhod u pacientů na rivaroxabanu

čtvrtek 21. 10. 2021, 12:00 - 12:45 hodin
SÁL E1

Nový terapeutický přístup k pacientům s HFrEF: vericiguat

čtvrtek 21. 10. 2021, 12:45 - 13:15 hodin
SÁL E1


POZVÁNKA KE STAŽENÍ


Sympozium společnosti Servier 

5× Proč v léčbě hypertenze aneb živá diskuze nad otazníky současných doporučení v léčbě hypertenze

čtvrtek 21. 10. 2021, 14:00 - 14:45 hodin 
SÁL E1

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

Žhavé otázky KV prevence

pátek 22. 10. 2021, 15:00 - 15:45 hodin 
SÁL E1

POZVÁNKA KE STAŽENÍ


Sympozium společnosti Sanofi

Benefity lécby PCSK9i – pro koho a kdy...?

čtvrtek 21. 10. 2021, 16:30 - 17:00 hodin
SÁL E3

POZVÁNKA KE STAŽENÍ


Sympozium společnosti PRO.MED.CS

Jaké máme farmakologické možnosti ovlivnit u pacienta s hypertenzí ...

čtvrtek 21. 10. 2021, 15:00 - 16:00 hodin 
SÁL E2

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

Játra - tichý viník kardiovaskulární mortality

pátek 22. 10. 2021, 14:00 - 15:00 hodin 
SÁL E2

POZVÁNKA KE STAŽENÍ