Kampaň Choosing Wisely

Až 30 % nákladů na poskytovaní péče ve zdravotnických zařízeních je vynakládáno na tzv. low value care, to znamená péči, která přináší pacientovi velmi malý nebo žádný užitek a může mu potenciálně škodit. Tato overdiagnosis a overtreatment nejenže představují ekonomickou zátěž, ale také vystavují pacienty rizikům zbytečné léčby. Choosing wisely kampaň je iniciativa s cílem identifikovat péči nízké léčebné hodnoty a implementovat postupy k jejímu omezení. Pojďme v dnešní složité době zkusit udělat medicínu jednodušší, racionálnější, levnější, ale zároveň ambicióznější a zábavnější. Pokusme se o změnu a můžeme k tomu i v našich podmínkách využít třeba právě globálně osvědčenou kampaň Choosing Wisely.