Informační příručka ke COVID-19 IFCC

Informační příručka ke COVID-19

publikovaná na webových stránkách IFCC
(Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny)

Cílem příručky je shrnout důležité informace o laboratorním screeningu, testování a diagnostice
COVID-19, včetně užitečných odkazů a současných doporučení. Sledujte webové stránky IFCC,
na kterých probíhá pravidelná aktualizace této příručky a všech doporučení.