Informace o situaci v časopisu Vnitřní lékařství

Aktuální situace časopisu Vnitřní lékařství 

S ohledem na ekonomické problémy časopisu VL se ČIS rozhodla ukončit spolupráci s nakladatelstvím Facta Medica. Současný šéfredaktor prim. Petr Svačina oznámil, že nechce setrvat ve vedení časopisu.

V současné době již časopis nevychází v papírové formě, ale pro členy ČIS pouze elektronicky. 

Elektronická verze jednotlivých vydání letošního ročníku časopisu je dostupná kliknutím na tlačítko níže. 

Pro další spolupráci bylo vybráno nakladatelství Solen od roku 2020. Nakladatelství Solen udělalo vstřícný krok a zřeklo se časopisu Interní medicína pro praxi, který již od příštího roku nebude vycházet a bude vycházet pouze časopis VL.

Byla ustanovena nová redakční rada. Vedením redakční rady byli pověřeni: prof. M. Souček (předseda redakční rady), prof. H. Rosolová (výkonná šéfredaktorka), doc. D. Karásek (další výkonný šéfredaktor). Dále byla stanovena užší redakční rada, která se skládá z následujících členů: prim. Z. Monhart, prof. J. Václavík, prof. M. Vrablík, MUDr. H. Šarapatková, MUDr. J. Škrha. Byla oslovena celá řada kolegů, zatím není finální podobna širší redakční rady, řada členů bývalé redakční rady bude nadále součástí nové redakční rady časopisu VL.

Časopis VL bude od roku 2020 vycházet v elektronické formě, v papírové formě pouze pro předplatitele a povinné výtisky, bude vycházet 8 x ročně, 64 stran se zaměřením více do praktické části interny a méně zaměření na originální práce, které budou publikovány převážně v elektronické formě.

Do konce roku 2019 u je časopis VL tematicky zajištěn. Prim. P. Svačina předá agendu novému vedení časopisu.

V současné době bude připraveno k publikaci cca 70 prací.

Krize časopisu Vnitřní lékařství


Vážení členové ČIS ČLS JEP,

bohužel Vás musíme informovat, že časopis Vnitřní lékařství se dostal do ekonomického propadu v řádu statisíců Kč. ČIS musí ztrátu z velké části sanovat ve spolupráci s Nadačním fondem české interny. Výbor se sešel k mimořádnému jednání a dospěl k závěru, že jedinou možností, jak minimalizovat ztrátu, je převedení do elektronické formy. Všichni členové ČIS mají nadále nárok na elektronickou verzi časopisu. Ty kolegy, kteří neposkytli zatím sekretariátu svůj e-mailový kontakt tímto žádáme, aby tak učinili. Výbor současně hledá nového nakladatele pro novou formu časopisu. Omlouvám se za poněkud opožděnou informaci, do poslední chvíle však probíhala a probíhají intenzivní jednání na mnoha úrovních. Věřím, že situaci pochopíte a těším se v každém případě na další spolupráci.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
Předseda ČIS ČLS JEP

V případě jakýchkoliv dotazů se prosíme obraťte na sekretariát ČIS na emailové adrese: info@interna-cz.eu

V Praze dne 11. 6. 2019