Doporučení do propouštěcí zprávy nemocného s AKS

Doporučení do propouštěcí zprávy nemocného s AKS


Výbor České asociace akutní kardiologie (ČAAK) připravil návrh textu doporučení do překladové/propouštěcí zprávy u nemocných po akutním koronárním syndromu (AKS). Cílem tohoto textu je zmínit body, které by neměly být u většiny nemocných opomenuty. Jistě se však nejedná o univerzální text, použitelný beze změny u všech nemocných s AKS, a vždy vyžaduje úpravy podle konkrétní situace alespoň ve žlutě podbarvených částech.