Vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění komplementu


Vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění komplementu

Česká internistická společnost ČLS JEP pro Vás, ve spolupráci se společností Alexion, připravila dvě vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění komplementu. Paroxysmální noční hemoglobinurie a Atypický hemolyticko-uremický syndrom jsou vzácná onemocnění komplementu, při jejichž rozpoznání může hrát internista klíčovou roli. Jaké příznaky tato onemocnění mají a kdy je vhodné na ně pomyslet? Odpověď na tyto otázky najdete ve videu MUDr. Zdeňka Kořístka, Ph.D. a doc. MUDr. Jaroslava Čermáka, CSc.

Video s tématikou Atypického hemolyticko-uremického syndromu pro Vás připravil MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Video s tématikou Paroxysmální noční hemoglobinurie pro Vás připravil Paroxysmální noční hemoglobinurie