XXXI. kongres ČIS ČLS JEP

Termín konání 

30. 10. - 02. 11. 2024
 

Místo

Kongresové centrum Praha
 

Webové stránky


Letošní Kongres ČIS bude výjimečný tím, že se koná zároveň se Světovým internistickým kongresem – 37th World Congress of Internal Medicine (WCIM). Účastníci Kongresu ČIS tak budou mít navíc i přístup na WCIM.

Jedna registrace = dva kongresy. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.

Pro více informací o Kongresu ČIS sledujte webové stránky akce www.kongrescis.cz a webové stránky ČIS, kam budeme postupně přidávat další detaily.

Více informací o WCIM najdete na www.wcim2024.com.


DŮLEŽITÁ DATA:
přihláška k registraci včasná (vč. úhrady reg. poplatku): do 15. 7. 2024
přihláška vystavujících společností: do 31. 3. 2024
přihláška k aktivní účasti (vč. zaslání abstraktů): do 31. 5. 2024
přihláška k ubytování (vč. úhrady): do 1. 9. 2024

AKREDITACE
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a bude ohodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání s garancí České asociace sester (ČAS).


Úvodní slovo

Zcela jiný, a přitom úplně stejný: Kongres České internistické společnosti 2024

Vážení a milí všichni, kolegyně, kolegové, přátelé!

Dovolte mi, abych Vás především pozval na XXXI. Výroční sjezd České internistické společnosti ČLS JEP. A také mi dovolte vysvětlit protimluv v záhlaví.

Ano. Letošní kongres bude opravdu mimořádný. Bude probíhat současně se Světovým internistickým kongresem (37th World Congress of Internal Medicine, WCIM). Je to poprvé, co se tato významná mezinárodní akce koná v České republice (a také v zemích střední a východní Evropy). Očekáváme kolegy ze všech světadílů, špičkové řečníky, opravdové experty, vedoucí osobnosti nejrůznějších oborů velké interny. Mezi nimi i řadu českých lékařů, přednášejících na plenárních zasedáních, ale i mladých kolegů na začátku kariery, pro které bude aktivní účast na WCIM jejich vstupem na mezinárodní scénu. WCIM je opravdu velkou mezinárodní událostí, které se nám nepodaří získat každý den. A právě proto jsme rádi, že účastníci sjezdu ČIS budou mít možnost účastnit se volně i WCIM. Zejména plenární zasedání, ale i další již připravené bloky odborného programu jsou velkým příslibem. Těšíme se, že se Vám podaří zkombinovat osobní program na obou paralelně probíhajících sjezdech.

Sjezd ČIS již po léta organizujeme ve spolupráci s odbornými společnostmi velké rodiny interních oborů. Bude to tak i letos. České odborné společnosti nám připraví novinky ze svých specializací. A některá témata pak budeme mít možnost sledovat i na WCIM. Těžištěm českého kongresu ale budou tradiční domácí přednášky.

Významnou a oblíbenou součástí kongresů ČIS jsou sympozia partnerů naší společnosti, především farmaceutických firem. Budeme jim samozřejmě věnovat dostatečný prostor i v letošním roce.

Neopomineme ani pro praxi důležité organizační otázky vnitřního lékařství ani praktické problémy zajištění péče.

V každém případě se ale těšíme na setkání s Vámi. Kongresy ČIS a WCIM jsou tady pro nás všechny. A budou skvělé.

Richard Češka a Jiří Widimský


Prezident kongresu a předseda výboru ČIS ČLS JEP:
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Předseda Programového a organizačního výboru a 1. místopředseda výboru ČIS ČLS JEP:
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Programový výbor:
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., FEFIM
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.

Region Praha ČAS:
Mgr. Světla Krutská
Mgr. Dagmar Koldová

Registrace na kongres