Seminář pro mladé internisty

Termín konání

čtvrtek 19. 09. 2024
 

Místo konání

NOVOTEL Praha Wenceslas Square
Kateřinská 38, Praha 2

Pozvánka


Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty

Seminář bude věnovaný vybraným tématům, se kterými se můžete setkat nejen u atestace, ale hlavně v každodenní klinické interní praxi.

Možnost přihlášení na seminář do 10. 09. 2024 na e-mailové adrese: v.strukova@gsymposion.cz.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kreditními body.
Pro více informací sledujte web ČIS, kam budeme postupně přidávat aktuality o akci včetně programu.


Odborní garanti:
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
předseda ČIS ČLS JEP
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
Sekce mladých internistů ČIS
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Organizační zajištění: GALÉN - SYMPOSION s.r.o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10, Tel: 222 513 053, www.gsymposion.cz