41. dny mladých internistů

Termín konání 

6. - 7. 6. 2024

Místo

Hotel Turiec, Martin


41. dny mladých internistů

Konference je určena pro mladé lékaře (do 35 let) a pro studenty lékařských fakult, kteří jsou zapojeni do vědeckovýzkumných prací v oborech vnitřního lékařství.

Termín pro zaslání přihlášky:
● Aktivní účast: do 31. 3. 2024

Aktivní účast
Abstrakt přednášky v programu WORD, velikost písma 12, s uvedením názvu práce, autorů, pracoviště a textu v rozsahu maximálně 220 slov zašlete do 31. 3. 2024 elektronicky přes online registraci na www.amedi.sk nebo mailem na kozics@amedi.sk


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letošním roce se uskuteční 41. dny mladých internistů ve slovenském Martině ve dnech 6. – 7. 6. 2024 pořádané Slovenskou internistickou společností. Tato akce má dlouhou česko-slovenskou tradici a koná se střídavě v Olomouci a v Martině. Akce je primárně určena mladým lékařům/lékařkám do 35 let, kteří se věnují oborům vnitřního lékařství a prezentují vlastní výzkum, zajímavé kazuistiky či přehledová sdělení. Termín pro zaslání příspěvku je do 31. 3. 2024. Autor nejlepší práce z řad mladých internistů z ČR do 35 let bude oceněn účastí na zimní škole EFIM 2025.

Členové ČIS mají v případě aktivní účasti na konferenci možnost požádat ČIS o cestovní grant ve výši 10 000 Kč.
Grant bude udělen prvním 8 přihlášeným zájemcům. Zájemci o grant mohou kontaktovat sekretariát ČIS na emailu info@interna-cz.eu.

Přeji Vám příjemný odborný i společenský zážitek!

Jan Škrha jr.
předseda Sekce mladých internistů

Registrace na kongres