37. World Congress of Internal Medicine

Termín konání 

 30. 10. - 2. 11. 2024

Místo

Kongresové centrum Praha

Podrobné informace


Jeden za dva nebo snad dva v jednom?
Kongres České internistické společnosti 2024 a WCIM

Stejně jako se stékají dvě řeky, aby daly vznik veletoku, proběhnou v letošním roce v Praze dva významné internistické kongresy současně. Nebo to bude vlastně kongres jeden? XXXI. Výroční sjezd České internistické společnosti ČLS JEP proběhne ve dnech 30.10. - 2. 11. 2024 v Kongresovém centru Praha. A bude opravdu mimořádný. Bude probíhat současně se Světovým internistickým kongresem (37th World Congress of Internal Medicine, WCIM). Je to poprvé, co se tato významná mezinárodní akce koná v České republice (a také v zemích střední a východní Evropy). Očekáváme kolegy ze všech světadílů, špičkové řečníky, opravdové experty, vedoucí osobnosti nejrůznějších oborů velké interny. Mezi nimi i řadu českých lékařů, přednášejících na plenárních zasedáních, ale i mladých kolegů na začátku kariery, pro které bude aktivní účast na WCIM jejich vstupem na mezinárodní scénu.

WCIM je opravdu velkou mezinárodní událostí, které se nám nepodaří získat každý den. A právě proto jsme rádi, že účastníci Kongresu ČIS budou mít možnost účastnit se volně i WCIM. Zejména plenární zasedání, ale i další již připravené bloky odborného programu jsou velkým příslibem. Těšíme se, že se Vám podaří zkombinovat osobní program na obou paralelně probíhajících sjezdech.

Sjezd ČIS již po léta organizujeme ve spolupráci s odbornými společnostmi velké rodiny interních oborů. Bude to tak i letos. České odborné společnosti nám připraví ve svých blocích novinky ze svých specializací.

Těžištěm českého kongresu ale budou tradiční domácí přednášky. Samozřejmě, že se můžeme těšit na diskuse pro a proti, workshopy, ale i nácvik kardiopulmonální resuscitace. Praktické využití ultrazvuku internisty i dalšími odbornostmi je rovněž v současné době neopominutelné. Ve spolupráci s lékařskou fakultou využijeme i možnosti demonstrací v simulačním centru.

Významnou a oblíbenou součástí kongresů ČIS jsou sympozia partnerů naší společnosti, především farmaceutických firem. Dáme jim samozřejmě dostatečný prostor i v letošním roce.

Některá témata pak budeme mít možnost sledovat i na WCIM.

Neopomineme ani pro praxi důležité organizační otázky vnitřního lékařství ani praktické problémy zajištění péče.

Sledujte oba naše kongresy (nebo vlastně jen jeden velký český/světový internistický kongres) na webových stránkách.

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
Předseda ČIS

PRAHA JE V ROCE 2024 HLAVNÍM MĚSTEM INTERNY!