Sazebník zdravotních výkonů


001 Praktické lékařství 

01030

Admin.  výkon 10 minut

68,59 Kč nesdílí
01201 Péče o stabilizovaného diabetika 4x 1 / rok 318,78 Kč nesdílí
01441 Stanovení glukózy glukometrem 68,59 Kč nesdílí
01443 Stanovení INR z kapilární krve 318,78 Kč nesdílí
01445 Stanovení HB A1c 4x / rok 68,59 Kč sdílí
15120 OH ve stolici 318,78 Kč sdílí

102 Angiologie –sdílí

104 Endokrinologie – všechny  sdílí

106 Gastroenterologie  – sdílí

115 Gastroenterologie – sdílí 

106 Geriatrie – žádný nesdílí 

107 Kardiologie

17260 Základní echokardiografie 1x/den  3x/ rok

117 Kardiologie – sdílí

108 Nefrologie – žádný nesdílí

109 Revmatologie –  žádný nesdílí

202 Hematologie všechny sdílí

102 Infekční lékařství  – žádný nesdílí  – nemá vlastní spec. výkony

205 Pneumologie

215 Pneumologie nesdílí

207 Alergologie nesdílí