Metabolický syndrom z pohledu několika odborností 


Metabolický syndrom z pohledu několika odborností 

Video přednášky s tématikou metabolického syndromu jsou součástí vzdělávacího projetu, která má za cíl zvýšit povědomí o metabolickém syndromu a jeho komplikacích u medicínské i laické veřejnosti. Projekt připravila Česká internistická společnost ve spolupráci s Nadačním fondem české interny.

Metabolický syndrom definice, popis a dyslipidemie - Prof. MUDr. Richard Česka, CSc. 

Metabolicky syndrom v 21. století - Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Diabetes mellitus 2. typu coby faseta metabolického syndromu - prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA