Laboratorní diagnostika v interně


Laboratorní diagnostika v interně

Dovolujeme si Vás pozvat ke sledování edukačních videí:
Edukační video MUDr. Moniky Kamarytové na téma "SARS-CoV-2"


Edukační video prof. MUDr. Aleše Linharta, CSc. na téma "Kardiomarkery"


Edukační video MUDr. Pavla Maliny, Ph.D. na téma "Markery zánětu a sepse"