Intranet ČIS


Přihlašte se do Intranetu ČIS

Intranet ČIS je dorozumívací a informační systém pro členy společnosti, který usnadňuje vzájemnou komunikaci lékařů, odborných společností a institucí. Unikátnost systému spočívá v tom, že sdružuje všechny důležité a potřebné informace pro práci lékaře na
jednom místě. Pro členy společnosti je Intranet ČIS zdarma.