Přehled firemních sympozií v rámci XXVI. kongresu ČIS


Děkujeme všem partnerům za účast a spolupráci při organizaci letošního kongresu ČIS, který se bude konat 17. – 20. 11. 2019 v Kongresovém centru Praha. Program jednotlivých firemních sympozií najdete níže. Řazení je dle termínu konání.

Pozvání na vybraná sympozia 


Sympozium společnosti Amgen

Co nového přinesl rok 2019 v péči o pacienta po infarktu myokardu?

Neděle 17. 11. 2019, 16:15 - 17:00 hodin
KCP - Společenský sál 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

Satelitní sympozium společnosti Amgen, které proběhlo v rámci XXVI. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, ukázalo jak může rozdílný přístup v terapii pacientů po infarktu myokardu ovlivnit jejich prognózu.

Jak tedy léčit dyslipidémii?

  • Agresivně! Podle principu „Čím níže (LDL-C)  tím lépe“ !!!

  • Okamžitě! Čím dříve tím lépe!

  • Co nejdéle! Čím déle tím lépe!


Sympozium společnosti Bayer 

Rivaroxaban – NOAK s širokým spektrem indikací u pacientů
s kardiovaskulárními onemocněními

Pondělí 18. 11. 2019, 9:30 - 10:30 hodin
KCP - Společenský sál


POZVÁNKA KE STAŽENÍ 


Sympozia společnosti Novartis

Ve stopě pacienta s CHSS. Přijďte i vy!

Pondělí 18. 11. 2019, 11:00 - 12:00 hodin 
KCP - Společenský sál

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

Entresto v reálné praxi – tipy a triky

Úterý 19. 11. 2019, 11:00 - 12:00 hodin 
KCP - Společenský sál

POZVÁNKA KE STAŽENÍ 


Sympozium společnosti PRO.MED.CS

Vliv triády hypertenze – fibrilace síní – CMP na kognitivní funkce

Pondělí 18. 11. 2019, 12:00 - 13:00 hodin 
KCP - Malý sál 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

NEDĚLE 17. 11. 2019

SPOLEČENSKÝ SÁL

16.15 – 17.00 Sympozium AMGEN
Co přinesl nového rok 2019 v péči o pacienta po infarktu myokardu?

předsedající: prof. MUDr. M. Vrablík, Ph.D.
Kazuistika první: Když se podaří, co podařit se má (prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc.)
Kazuistika druhá: Jak moc se časná fáze infarktu myokardu může komplikovat (MUDr. J. Veselý)

17.15 – 18.15 Sympozium Gilead Sciences s.r.o.
Infekce HIV a HCV – testujte nyní, testujte včas!

přednášející: prof. MUDr. Petr Urbánek, MUDr. David Jilich
Cílem sympozia je poskytnout ucelený a jednoduchý přehled současného stavu diagnostiky a terapie HIV a HCV infekcí. U hepatitidy C, stejně tak jako u HIV infekce, došlo totiž v posledních letech k zásadnímu převratu v možnostech terapie a časná diagnostika obou těchto onemocnění tedy enormně nabyla na svém významu.

18.15 – 19.15 Sympozium SERVIER
Jak zjednodušit život sobě i našim pacientům? A lze to?

moderátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Guidelines jako praktický návod pro lepší a jednodušší život pacientů a jejich lékařů? (prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.)
Příklady z praxe (MUDr. Eva Kociánová)
Panelová diskuze (MUDr. Eva Kociánová, prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Jiří Ceral, CSc.)
 

PONDĚLÍ 18. 11. 2019

SPOLEČENSKÝ SÁL

9.30 – 10.30 Sympozium BAYER
Rivaroxaban – NOAK s širokým spektrem indikací u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními

předsedající: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Rivaroxaban – Pacient s nevalvulární fibrilací síní, renální insuficiencí nebo diabetem (prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.)
Mýty a fakta farmakologie antikoagulační léčby (doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.)
Výsledky studie COMPASS a jejich využití v klinické praxi (prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.)

11.00 – 12.00 Sympozium NOVARTIS
Ve stopě pacienta s CHSS. Přijďte i vy!

provází: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Pacient s CHSS v rukou internisty (prof. MUDr. Richard Češka, CSc.)
Včasná léčba diabetu jako klíčové téma moderní terapie (prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.)
Diferenciální diagnostika pacienta s dušností (MUDr. Tomáš Dvořák)
Kardiorenální syndrom z pohledu nefrologa (prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.)

12.00 – 13.00 Sympozium SERVIER
Komplexní řešení pro hypertoniky s dyslipidémií aneb Poloviční ochrana nestačí

předsedající: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
Vaskulární vs. chronologický věk: Proč se liší a jak jej můžeme ovlivnit ve světle současných znalostí? (prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.)
Za chyby, které uděláme teď, zaplatíme později´(prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.)

13.30 – 14.30 Sympozium Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Pacient s diabetem v proměnách času pohledem internisty a farmakologa

předsedající: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
diskutující: MUDr. Jan Škrha ml., Ph.D., PharmDr. Josef Suchopár
 

MALÝ SÁL

9.30 – 10.30 Sympozium ROCHE
Léčba, která může poškodit myokard (příčiny, projevy, diagnostika)

předsedající: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
panelová diskuze odborníků:
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (kardiolog, FN Plzeň)
prof. MUDr. Jan Bultas, CSc (klinický farmakolog, FN Královské Vinohrady)
MUDr. Lenka Ostřížková (klinický onkolog, FN Brno)

11.00 – 12.00 Sympozium BOEHRINGER INGELHEIM
POLYMORBIDNÍ PACIENT S FIBRILACÍ SÍNÍ – diskuze internisty, kardiologa, neurologa

diskutující: prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. – I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. – III. interní klinika VFN
prim. MUDr. Martin Kovář – Neurologie Nemocnice Na Homolce

12.00 – 13.00 Sympozium PRO.MED.CS
Vliv triády hypertenze – fibrilace síní – CMP na kognitivní funkce

předsedající: J. Widimský
Přínos včasné detekce a léčby fibrilace síní (R. Čihák)
Benefity léčby antihypertenzivy s vlivem na kognitivní funkce (J. Widimský) 
Význam a nevyhnutelnost antikoagulační léčby (J. Bultas)

13.30 – 14.30 Sympozium HERBACOS RECORDATI
Betablokátory a Ca antagonisté moderním pohledem

předsedající: prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (VFN Praha)
Postavení Betablokátorů v léčbě hypertenze dle nových guidelines ČSH (prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.) 
Farmakologický profil a klinické využití lerkanidipinu (prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.)
Betablokátory u srdečního selhání (doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.) 


JIŽNÍ SÁL 2

14.30 – 15.00 Sympozium ROCHE
Biomarkery v ambulanci internisty

Biomarkery v ambulanci internisty (MUDr. Hana Skalická)

15.00 – 15.30 Sympozium STADA PHARMA CZ s.r.o.
Možnosti léčby bolesti v interní medicíně

Možnosti léčby bolesti v interní medicíně (MUDr. Jan Lejčko) 

15.30 – 16.30 Sympozium ACTELION
Plicní hypertenze – vzácná, ale nebezpečná!

předsedající: M. Hutyra, J. Přeček


ÚTERÝ 19. 11. 2019

SPOLEČENSKÝ SÁL

9.30 – 10.30 Sympozium BOEHRINGER INGELHEIM
Čím je internista pro diabetika

přednášející: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA /VFN Praha/
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (VFN Praha)
MUDr. Tomáš Hauer (Nemocnice České Budějovice)
MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. (FNKV Praha)

11.00 – 12.00 Sympozium NOVARTIS
Entresto v reálné praxi – tipy a triky

provází: doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Když se nám pacient s HFrEF zdá stabilní, je skutečně stabilní? (doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.)
Jak na výběr vhodného pacienta? (MUDr. Marie Lazárová, Ph.D.)
Hypotenze a titrace. Hrozba, nebo příležitosti (MUDr. Antonín Novák)

13.30 – 14.30 Sympozium PFIZER:
Jak nová ESC doporučení změní pohled na antikoagulační léčbu?

předsedající: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA
Léčba akutní plicní embolie, pohled internisty (MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.)
Pacient na trvalé antikoagulaci po PCI, jak léčit (MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.)
Složité otázky v antikoagulační léčbě (prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC)


MALÝ SÁL

9.30 – 10.30 Sympozium MYLAN
Komplexní pohled na kardiovaskulární riziko pacienta

předsedající: prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Fenofibrát ve světle nových guidelines
Michal Vrablík /Praha/
Komplexní účinky ACE-inhibitorů
Jiří Widimský /Praha/

11.00 – 11.45 Sympozium SANOFI-AVENTIS, s.r.o.
Jak uvést moderní terapii dyslipidémie do praxe: Praktický návod pro používání PCSK9-i.

předsedající: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
„Čím DŘÍVE níže, tím lépe“ (prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.)
PCSK9-i jsou tu pro Vás a Vaše pacienty (prof. MUDr. Richard Češka, CSc.)
 

JIŽNÍ SÁL 2

9.30 – 10.00 Sympozium PHARMA SWISS
Farmakoterapie obezity – včasná intervence, předpoklad úspěchu

předsedající: M. Matoulek, Š. Svačina
Proč intervenovat a kdy neváhat s využitím farmakoterapie
Regulace příjmu potravy – proč pacient není schopen zhubnout bez farmakoterapie
Jaké jsou možnosti intervence v návaznosti na mechanizmus