Vybraná odborná sympozia v rámci ČKS sjezdu 2020 


Pozvání na vybraná odborná sympozia 


Sympozia společnosti Bayer 

Je sex srdeční záležitost?
Talkshow

Úterý 15. 9. 2020, 17:15 - 18:15 hodin 

Příběh opravdového člověka
Léčba a intervence očima kardiologů a pacienta

Středa 16. 9. 2020, 17:15 - 18:15 hodin 

COMPASS – nové poznatky z praxe
Léčba tepenného a žilního tromboembolizmurivaroxabanem

Čtvrtek 17. 9. 2020, 17:15 - 18:15 hodin 


Sympozia společnosti Amgen

Hypolipidemická léčba napříč kardiologií

Úterý 15. 9. 2020, 13:30 - 14:30 hodin

Kardio 35 o tom, co způsobuje infarkt myokardu

Pátek 18. 9. 2020, 15:05 - 16:05 hodin

Cesta ke zlepšení kardiovaskulárního rizika nemusí být tak dlouhá

Čtvrtek 24. 9. 2020, 15:05 - 16:05 hodin


Sympozia společnosti Sanofi 

Jak zahájit léčbu PCK9i - tři příběhy ze života - interaktivní workshop
Příběh z ambulance kardiologa: pacient po akutním koronárním syndromu
Příběh z MedPed centra: pacient v primární prevenci s familiární hypercholesterolémií (FH) 
Příběh pacienta s kombinovanou diagnózou: pacient v sekundární prevenci po akutním koronárním syndromu a FH 

Čtvrtek 17. 9. 2020, 15:05 - 16:05 hodin

Optimalizace managementu pacienta po AKS
Optimalizace hypolipidemické léčby u pacientů po AKS 

Pondělí 21. 9. 2020, 17:15 - 17:45 hodin