Změny v indikování odběru prostaticko specifického antigenu + doporučený postup

Věc: zpráva o změnách v indikování odběru prostaticko specifického antigenu (PSA) a novém doporučeném postupu České internistické společnosti ČLS JEP
 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

na přelomu roku došlo k zásadní změně v indikování odběru PSA a fPSA (volný). Zatímco do nedávna nebyl odběr PSA omezen odborností a daný odběr patřil do běžného armamentária internistů, recentně došlo u odběru PSA (nyní výkon 93225 PSA a 81227 fPSA) k omezení indikujících odborností s tím, že indikovat odběr obou variant PSA bylo možné pouze odbornostmi praktické lékařství, urologie, radiační onkologie a klinická onkologie.

Tato změna vyšla od pracovní skupiny pro nově zavedený screening karcinomu prostaty, s cílem centralizovat screening do ordinací praktických lékařů a urologů, zamezení tzv. šedého screeningu a také přinést úspory systému. Celá změna nebyla s nikým vyjma členů pracovní skupiny vydiskutována a nebyly analyzovány její dopady. O změně jsme se dozvěděli v okamžiku prvních odmítnutí námi indikovaných PSA testů laboratořemi. Dle našeho soudu však odběr PSA představuje nástroj důležitý v řadě jiných klinických situací, než je „screening “ karcinomu prostaty, je  mimo jiné důležitý diferenciálně diagnostický marker. Výbor České internistické společnosti ČLS JEP proto inicioval jednání se členy pracovní skupiny pro screening karcinomu prostaty a následně navrhl doporučený postup na klinické situace, kdy je odběr PSA (mimo indikaci screeningu) racionální, oprávněný a indikovaný. Výbor ČIS ČL JEP v komunikaci s pracovní skupinou žádal o to, aby v klinických situacích vymezených doporučeným postupem byl odběr PSA umožněn všem interním odbornostem.

Tento doporučený postup byl následně pracovní skupinou bez další debaty s Výborem ČIS projednán, doporučený postup byl přijat a na jeho základě byla provedena změna v odbornostech, kterým je umožněn odběr PSA, a to takto:

93225 – PSA: Podmínky: Není určeno pro screeningové vyšetření karcinomu prostaty. Odbornosti, které mohou indikovat provedení tohoto výkonu (tj. odbornosti žadatele) jsou všeobecné praktické lékařství (001), klinická onkologie (402), radiační onkologie (403), urologie (706), vnitřní lékařství - interna (101), diabetologie (103), endokrinologie (104), kardiologie (107), nefrologie (108) a chirurgie (501)

Tato pozitivní změna předpokládá, že odběr nebude využíván ke screeningu karcinomu prostaty a bude prováděn dle indikací uvedených v přiloženém doporučeném postupu. Toto může být podrobeno revizní činnosti zdravotních pojišťoven. Absence dalších odborností rodiny široké interny mezi těmi, které jsou oprávněny odběr indikovat, nám nebyla  nikterak zdůvodněna.

fPSA nadále zůstává pouze v rukou urologů a onkologů.

Dovolujeme si Vám proto touto cestou informaci spolu s dop. indikacemi pro odběr (viz níže) předat.

Děkuji, za Výbor ČIS ČLS JEP,
MUDr. Tomáš Hauer
Zástupce ambulantních internistů