Zemřel profesor Milan Šamánek

Zemřel profesor Milan Šamánek 

S velkým zármutkem Vám musíme oznámit, že dne 29. 4. 2020 zemřel prof. MUDr. Milan Šamánek, spoluzakladatel a dlouholetý vedoucí Dětského kardiocentra v nemocnici v pražském Motole. Jako přednosta kardiocentra prosadil převratné diagnostické a léčebné postupy. Díky tomu se podařilo snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními vadami.

Odchodem profesora Milana Šamánka ztrácí česká kardiologie, pediatrie a celá česká medicína jednu z největších osobností, která v minulém století v Československu, Evropě a celém světě zásadně přispěla ke změně pohledu na děti narozené s vrozenou srdeční vadou. Zatímco ještě na začátku 70. let minulého století umíralo až 80 procent dětí se srdečním postižením bez možnosti jakékoli léčby, během 80. a 90. let došlo díky vývoji nových diagnostických a léčebných postupů k poklesu úmrtnosti až ke dvěma procentům.  A Milan Šamánek měl, zejména díky mimořádnému organizačnímu talentu, vizionářské schopnosti a schopnosti přesvědčovat o správnosti svých názorů, na tomto úspěchu nezměrnou zásluhu.

Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži v roce 1949 nastoupil na Fakultu dětského lékařství UK (nyní 2. LF UK), kde v roce 1955 absolvoval. Po krátkém působení v Uherském Hradišti se doživotně upsal této fakultě a po vybudování FN v Motole i této nemocnici. Se svými kolegy zde založil a od roku 1977 až do roku 1993 také vedl Dětské kardiocentrum (obr. 1), vlajkovou loď dětské kardiologie a kardiochirurgie v celé tehdejší Východní Evropě. Dnes bychom toto pracoviště bez rozpaků zařadili mezi evropské ”centres of excellence”. Během této doby nejen že uplatnil znalosti získané v 60. letech na University of Pennsylvania, zavedl nové diagnostické a léčebné postupy, ale především “ušil” obor dětské kardiologie přesně na potřeby zdravotní péče v Československu. Dokonale přitom využil epidemiologických znalostí o výskytu vrozených srdečních vad. Výjimečná byla jeho vize Dětského kardiocentra, sjednocujícího dětské kardiology a kardiochirurgy pod jednou střechou a jednotným vedením a s těsnou návazností na dětské kardiology v regionech. Jednalo se o koncept, který neměl tehdy mnoho obdoby ani v západním světě. Pozoruhodný byl jeho cit pro nové trendy, např. důraz na neinvazivní diagnostiku vrozených srdeční vad pomocí echokardiografie, v níž spolu MUDr. J. Škovránkem předběhl prakticky celý rozvinutý svět. Dalším významným počinem Milana Šamánka bylo zavedení celoplošného prenatálního screeningu vrozených srdečních vad v roce 1986, ve stejné době jako ve Francii a Velké Británii.

Prof. Šamánek byl vždy pevně ukotven v mezinárodní odborné komunitě. Velmi dbal již před listopadem 1989 na kontakty se špičkovými zahraničními pracovišti a pořádal mezinárodní vědecká sympózia, která vyvrcholila na jaře roku 1989 organizací XXV. výročního zasedání Evropské asociace dětské kardiologie (AEPC). Současně aktivně usiloval o rozvoj dětské kardiologie a kardiochirurgie na celém území bývalého socialistického bloku včetně budování dětského kardiocentra na Kubě. Étos jím rozvojových a charitativních léčebných misí ostatně v Dětském kardiocentru velmi úspěšně trvá až do současné doby.

Smuteční oznámení je ke stažení ZDE

Článek je převzatý z webových stránek ČKS - celý text je doustupný ZDE