Zemřel pan profesor Josef Marek

S velkým zármutkem Vám musíme oznámit, že dne 22. 10. 2019 zemřel prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta 3. interní kliniky — kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, čestný předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP a především jeden z nejvýznamnějších lékařů české medicíny. 

Pan profesor Marek byl známou osobností i v mezinárodním měřítku. Stal se jedním z prvních čestných členů Evropské endokrinologické společnosti a byl členem výboru Evropské neuroendokrinologické asociace. Nejvýznamnějším oceněním pana profesora byl nepochybně Titul Rytíř českého lékařského stavu, který mu byl udělen v roce 1997. Ceny rektora UK, Ceny České endokrinologické a České internistické společnosti i cena Českého literárního fondu pak jen dokreslují celkový obraz významu jeho práce.

Při vzpomínce na profesora Marka nesmíme zapomenout především na jeho laskavost a lidskou dimenzi jeho života. Byl příkladem skvělého lékaře, pedagoga, ale především člověka, který nikdy neváhal předřadit zájmy pacientů, studentů a kolegů nad zájem svůj. Pan profesor nám bude moc chybět.

Oznámení o úmrtí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je ke stažení ZDE