Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

V době zvýšeného rizika přenosu infekčních onemocnění se změnily některé naše postupy. Bylo třeba také změnit způsob provádění zátěžových testů. Napříč odbornostmi jsme se dohodli na sepsání krátkého doporučení, jak tyto testy co nejbezpečněji provádět, aby o jejich prospěch nepřišli pacienti, kteří zátěžové vyšetření potřebují. Důležité je, že o indikaci a vlastním provedení testu rozhoduje vždy lékař na základě místní epidemické situace. Text nenahrazuje nařízení ani doporučení místně příslušné hygienické stanice.

Text doporučení můžete nalézt ZDE

Návrat ke sportu u jedinců, kteří se setkali s COVID-19

Zároveň v minulém čísle Cor et Vasa vyšlo doporučení o návratu ke sportu u jedinců, kteří prodělali COVID-19. Jako kardiologové sportovce uschopnit nemůžeme, dáváme doporučení praktickým lékařům (pro výkonnostní sportovce) nebo tělovýchovným lékařům (pro vrcholové
i výkonnostní sportovce). 

Doporučení najdete ZDE

Za autorský kolektiv doufám, že Vám i Vašim pacientům budou doporučení k užitku.

Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Předseda sekce Sportovní kardiologie České asociace preventivní medicíny