Žádost o účast v mezinárodní studii "The COVID-19 HEROES"


Mezinárodní studie "The COVID-19 HEROES"


Na základě žádosti Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP se na vás obracíme s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče. Tedy jak pro zdravotníky, ale i pro mnoho dalších profesí, neboť hladký chod všech typů zdravotnických a sociálních zařízení udržují celé týmy dalších odborností, od managementu, ekonomů, pracovníků oddělení informačních technologií až po servisní služby. Probíhající pandemie COVID-19 je pro zdravotnictví velkou zátěžovou zkouškou a velké nasazení celého zdravotnického segmentu se nesporně podílí na zatím příznivém průběhu v České republice. A zatímco veřejnost se pozvolna vrací k běžnému způsobu života před pandemií, zdravotnictví ještě dlouho bude fungovat v režimu ovlivněném pandemií. 

Výsledkem této studie by neměly být pouze informace o míře zátěže pracovníků ve zdravotnictví, ale měla by mít i praktické výstupy. Cílem je i vytvoření podpůrných strategií a programů, od ryze praktických po možnosti vzdálené podpory či nabídky využitelné ve zdravotnickém sektoru.

Pokud se studie rozhodnete zúčastnit, Vaše odpovědi budou zabezpečeny a anonymizovány a můžete kdykoliv odstoupit, je to jen na Vašem rozhodnutí.

Zde je odkaz na dotazník, jehož vyplnění zabere zhruba 15 minut:  https://heroescovid19study.org/survey , kde v prvním kroku zvolíte češtinu a po vyplnění souhlasu s účastí ve studii budete pokračovat k dalším položkám dotazníku.

Podpora MZ ČR k realizaci studie je ke stažení ZDE