Vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění

Vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění 

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP a Nadačním fondem české interny připravilo pokračování vzdělávací aktivity v podobě edukačních videí s tématikou vzácných onemocnění.

První video na téma „Familiární chylomikronémie“ si pro Vás připravil Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D., primář III. interní kliniky – endokrinologie a metabolismu VFN v Praze.

Video s tématikou „Familiární chylomikronémie“ je ke shlédnutí níže:

Další video na s tématem „Amyloidóza srdce“ pro Vás připravil Doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. z Komplexního kardiovaskulárního centra II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK.

Video s tématikou „Amyloidóza srdce“ je ke shlédnutí níže: