Výzkumný projekt Multimorbidity Working Group EFIM

Výzkumný projekt Multimorbidity Working Group EFIM

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás oslovili s nabídkou účasti na prvním evropském multicentrickém výzkumném projektu Multimorbidity Working Group Evropské Federace Interní medicíny (EFIM). Tato studie nazvaná Impact of acute hospitalization on long-term pharmacotherapy in multimorbid patients – retrospective multicenter study (HOLOTYPE) je nyní zahajována ve více evropských zemích.
Jejím cílem je zhodnotit vhodnost či nevhodnost farmakoterapie podávané multimorbidním pacientům za hospitalizace na interních nebo geriatrických odděleních/klinikách.
V rámci studie bude retrospektivně z nemocničních záznamů analyzováno minimálně 50 pacientů z každého pracoviště, kteří byli hospitalizováni v období 15.1. - 15.2.2020 (před vypuknutím Covidu) po dobu min. 48 hodin a mají 2 nebo více chronických onemocnění.

Byli bychom velmi rádi, pokud by se ke studii připojilo i Vaše pracoviště. Každý lékař, který zadá 50 nebo více pacientů, bude uveden jako spoluautor publikací výsledků, proto v případě většího počtu hospitalizovaných se na některých pracovištích může do studie zapojit i více lékařů.

Dokumenty ke studii, včetně protokolu, souhlasu etické komise a excelové tabulky, do které se budou doplňovat data pacientů, jsou k dispozici zde na webu ČIS.

Vyplněné tabulky následně poté prosíme zasílat zpět na adresu asistentky - katarina.krahulikova@fno.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na adrese jan.vaclavik@fno.cz.

S pozdravem
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM
přednosta Interní a kardiologické kliniky
Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity