Upřesnění úhrad stanovení NT-proBNP pro internisty

Upřesnění úhrad stanovení NT-proBNP pro internisty

V současné době jsou k dispozici 2 kódy, na jejichž základě lze předepisovat test NT-proBNP (a výkon je plně hrazen VZP).

1) Výkon 81731
Stanovení hladin NT-proBNP v séru a plazmě v laboratoři.
Frekvence 1/1 den nebo 12/1 rok.
Nositelem kódu je Klinická biochemie 801 (kód sdílen s Laboratoří nukleární medicíny 815).
V popisu výkonu je uvedeno: Stanovení natriuretického peptidu v diagnostice srdečního selhávání z indikace kardiologa.

Komentář: Z popisu výkonu není jasné, zda žádanku může vypsat pouze kardiolog nebo jiný specialista na základě předchozí indikace/doporučení kardiologa.

Přístup VZP se v tomto regionálně liší. Tzn. v některých případech VZP akceptuje pouze kardiologa jako žadatele o vyšetření, v jiných případech akceptuje i internistu.
 

2)  Výkon 01148
Stanovení hladin NT-proBNP v ordinaci (pomocí POCT přístroje).
Frekvence 1/1 den pouze v ambulanci.
Nositelem výkonu je Všeobecné praktické lékařství 001 (kód je sdílen s Vnitřním lékařstvím - Internou 101/Praktickým lékařstvím pro děti a dorost 002/Ambulantní kardiologií 107).
V popisu výkonu je uvedeno: Ke zpřesnění diferenciální diagnostiky dušnosti v ordinaci praktického lékaře a v diagnostice kardiálního selhání.

Komentář: Jednotný přístup VZP ke všem zmíněným odbornostem (001, 101, 002, 107).

Podmínkou je mít certifikovaný POCT diagnostický přístroj pro stanovení kardiomarkerů.