Umělá sladidla

Umělá sladidla zřejmě zvyšují riziko zhoubných nádorů

Umělá sladidla používaná místo klasického cukru nejsou zřejmě zdravou alternativou. Již jsme přinesli výsledky studie ukazující, že ačkoliv jsou umělá sladidla na rozdíl od klasického cukru prakticky nekalorická, zvyšují riziko vzniku obezity nepříznivou alterací střevního mikrobiomu.

Nyní francouzská kohortová studie NutriNet-Santé (2009–2021) zahrnující 102 865 dospělých osob z francouzské populace s mediánem sledování 7,8 let, přinesla údaj, že dospělé osoby konzumující pravidelně umělá sladidla, aspartam, acesulfam a sucralózu, měly vyšší riziko vývoje zhoubného nádoru ve srovnání s osobami, které umělá sladidla nekonzumují. (HR = 1,13, 95 % interval spolehlivosti 1,03 až 1,25). Jako konzumenti umělých sladidel byly klasifikovány osoby, jejichž příjem umělých sladidel přesahoval medián průměru ve sledovaném souboru.

Výsledky byly korigovány s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání, fyzickou aktivitu, kouření, BMI, nárůst hmotnosti během sledování, diabetes, rodinný výskyt zhoubných nádorů, příjem alkoholu, sodíku, nasycených mastných kyselin, cukru, ovoce, zeleniny, celozrnných potravina a mléčných produktů.

Při analýze specifických typů umělých sladidel se ukázalo, že hlavními viníky jsou aspartam a acesulfam. Umělá sladidla byla také spojena s 13 procentním nárůstem rizika vzniku obezity a tedy i s obezitou spojených nádorů zahrnujících kolorektální karcinom, nádory žaludku, jater faryngu, jícnu, prsu, ovarií, endometria a prostaty. Aspartam sám o sobě byl spojen s 15 procentním nárůstem výše zmíněných nádorů a u nádorů prsu to bylo dokonce 22 %. Naproti tomu sucralóza s uvedenými riziky spojena nebyla.

Klinický význam: tyto nálezy se týkají velkého počtu osob, protože se nejedná jen o konzumenty, kteří si přidávají umělá sladidla do kávy nebo čaje, ale umělá sladidla jsou rozsáhle používána ke slazení nejrůznějších komerčně prodávaných minerálních vod a limonád, takže konzumenty umělých sladidel jsou stovky milionů osob. Umělá sladidla jsou v potravinářském průmyslu skryta za známá „éčka“ a to konkrétně aspartam [E951], acesulfam-K [E950] a sucralósa [E955]).

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study Charlotte Debras , Eloi Chazelas et al. Plos medicine • March 24, 2022 , doi.org/10.1371/journal.pmed.1003950
MUDr. Luboš Kotík