Projekt Srdeční selhání - problém internisty

Projekt Srdeční selhání - problém internisty má zá cíl informovat ambulantní i nemocniční internisty, další specialisty i praktické lékaře o novinkách v diagnostice a léčbě jednoho z nejvýznamnějších problémů současné medicíny. Na jaře 2018 proběhl první cyklus seminářů Srdeční selhání – problém internisty, který pořádal Nadační fond české interny pod odbornou garancí České internistické společnosti ČLS JEP a České kardiologické společnosti ve spolupráci s Českou asociací srdečního selhání. 

Webové stránky projektu: www.hf-interna.cz

Stručný výběr prezentací ze semináře najdete níže: