Projekt Srdce v hlavě

Projekt Srdce v hlavě 

Nezapomínejte na své srdce! 

Česká internistická společnost ČLS JEP je garantem projektu Srdce v hlavě, jehož cílem je informovat veřejnost o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, prevenci a léčbě, která je pilířem ochrany proti kardiovaskulárním příhodám, i nutnosti jejího dodržování (tzv. adherenci). Česká republika se řadí mezi vysoce rizikové z hlediska onemocnění kardiovaskulárního systému a dodržování léčby i režimových opatření je v poslední době velmi aktuálním tématem. Projekt se snaží upozornit pacienty na to, aby na své srdce mysleli a měli na paměti rizika, která při nedodržování předepsané léčby mohou způsobit vážné komplikace až fatální následky.

Součástí projektu je webová stránka www.srdcevhlave.cz, která je zdrojem informací o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, o možnostech léčby a rovněž potřebě jejího dodržování. Pacienti zde najdou i doporučená režimová opatření, tipy na správnou komunikaci s lékařem nebo například příběhy těch, kteří se potýkají se stejnými obtížemi.