Opičí neštovice

Monkeypox, opičí neštovice

Marek Štefan, Pavel Dlouhý
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, verze 2022_05_24
 

Virologie
Původcem opičích neštovic jsou DNA viry z čeledi Poxviridae, rod Orthopoxvirus. Virus tvoří v infikovaných buňkách inkluze ve tvaru cihel. Do rodu Orthopoxvirus patří kromě původce opičích neštovic ještě virus varioly (pravých neštovic), virus vakcinie (užívaný jako očkování proti variole) a virus kravských neštovic.
V případě komunikace s veřejností je třeba upozornit, že výše zmíněné poxviry a opičí neštovice nemají virologicky nic společného s planými neštovicemi (varicelou), které jsou vyvolány herpetickým virem varicella zoster (VZV). Podobné jsou jen klinické projevy – vyrážka s „neštovičkami“, tedy se zkalenými puchýřky. U planých neštovic je zdrojem a rezervoárem infekce člověk a jde o velmi časté, celosvětově se vyskytující onemocnění převážně dětského věku.
Virus byl objeven v roce 1958 u opic ve výzkumné stanici, proto byl zvolen název onemocnění monkeypox a původce označen za virus opičích neštovic. První případ u člověka byl popsán v roce 1970 v Demokratické Republice Kongo.