Nová možnost léčby u vysoce rizikových nemocných po infarktu myokardu

Nová možnost léčby u vysoce rizikových nemocných po infarktu myokardu

Úhradové podmínky

P: Rivaroxaban 2,5 mg, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou, je hrazen u dospělých pacientů:

1. s anamnézou infarktu myokardu či mnohočetným postižením věnčitých tepen a zároveň onemocněním periferních tepen (včetně karotických tepen), které je definováno jako intervenční výkon na periferním cévním řečišti v minulosti či provedená končetinová amputace (ne z důvodu traumatu) nebo výskyt intermitentních klaudikací a významná periferní arteriální stenóza (50% a více) nebo předchozí revaskularizace a asymptomatická stenóza (50% a více) karotické tepny.

2. s anamnézou infarktu myokardu či mnohočetným postižením věnčitých tepen a zároveň s renální
insuficiencí (eGFR méně než 60ml/min) či s přítomností diabetes mellitus.

Více informací a výsledky studie COMPASS najdete v článku "Rivaroxaban with or without Aspirin in Stable Cardiovascular Disease", který byl zveřejněný v časopise The new england journal of medicine v roce 2017. Článek je v PDF ke stažení ZDE

Brožura k přípavku Xarelto je ke stažení ZDE