Nová analýza studie ISCHEMIA

Nová analýza studie ISCHEMIA


Studie ISCHEMIA započatá v roce 2012 a publikovaná v roce 2020 byla největší studií srovnávající konzervativní a intervenční léčbu u nemocných se stabilní formou anginy pectoris. Potvrdila výsledky řady předchozích nálezů, že invazivní přístup k léčbě stabilní formy anginy pectoris je víceméně jen symptomatická léčba neprodlužující životní očekávání nemocných. Tradiční hodnocení studií však není často dostatečně dlouhodobé a nezahrnuje všechny problémy nemocných, které je například přinutí k následným pobytům ve zdravotnických zařízeních. Přitom prakticky všichni pacienti preferují nebýt znovu vystavováni nutnosti dalších hospitalizací. A tak byla studie ISCHEMIA podrobena další analýze. Porovnávaly se dny, které nemocní pobývali mimo nemocniční nebo jiné zdravotnické zařízení (dále DMZZ - Dny Mimo Zdravotnické Zařízení). DMZZ byly samozřejmě zkráceny i úmrtím ve srovnávaných skupinách pacientů.

Jednalo se celkem o sledování 5179 nemocných průměrného věku 64 let (58-70) se stabilní anginou pectoris se střední až těžkou ischemií, randomizovaně rozdělených ke konzervativní léčbě nebo intervenci angioplastikou či aortokoronárním bypassem. Obě skupiny měly samozřejmě i optimalizovanou konzervativní léčbu. Jako pobyt ve zdravotnickém zařízení byly hodnoceny všechny dny, kdy nemocní museli pobýt alespoň jednu noc v nemocnici, rehabilitačním nebo ošetřovatelském zdravotnickém zařízení. Data byla sbírána od roku 2012 do roku 2019 a analyzována do dubna 2021.

V prvním měsíci po zařazení byl poměr DMZZ 30,8 proti 28,4 ve prospěch konzervativní léčby (P < 0,001). Po jednom roce to bylo opět lepší pro konzervativně léčené nemocné, tedy 362,2 proti 355,9 DMZZ (P <0,001) a dvou letech opět lépe konzervativně 718,4 proti 712,1 dnů (P = 0,001). Po 4 letech DMZZ se již statisticky významně v obou skupinách nelišily, i když přetrvávala stále mírná převaha DMZZ ve prospěch konzervativní léčby 1415,0 proti 1412,2 dnů (P = 0,65). V invazivně léčené skupině bylo zřetelně více dnů strávených ve zdravotnických zařízeních a to 2434 z celkového počtu 4002, což představuje 68% (P < 0,001). Naproti tomu hospitalizací z indikace kardiovaskulárních problémů bylo více v konzervativně léčené skupině a to 1095 proti 685 dnům (P < 0,001).

Klinický význam: nová analýza studie ISCHEMIA opět neprokázala žádný rozdíl v přežívání pacientů se stabilní anginou pectoris léčených od zařazení konzervativně nebo invazivními přístupy. Počet dnů strávených mimo zdravotnické zařízení během 4 let sledování od zařazení do studie byl vyšší u skupiny léčené konzervativně a k vyrovnání stavu došlo až po 4 letech.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Comparison of Days Alive Out of Hospital With Initial Invasive vs Conservative Management: A Prespecified Analysis of the ISCHEMIA Trial. Harvey D. White, DSc; Sean M. O’Brien, PhD et al. JAMA Cardiol. Published online May 3, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.1651
MUDr. Luboš Kotík