Netradiční průběh léčby pacienta po IM s mnohočetným postižením věnčitých tepen

Kazuistika: Netradiční průběh léčby pacienta po infarktu myokardu s mnohočetným postižením věnčitých tepen

Rádi bychom vás pozvali ke sledování online kazuistiky na téma Netradiční průběh léčby pacienta po infarktu myokardu s mnohočetným postižením věnčitých tepen, kterou zpracoval MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 

Kazuistika pacienta s mnohočetným postižením věnčitých tepen léčeného opakovanými perkutánními koronárními angioplastikami s využitím rotablace, koronární litotrypse a implantace lékových stentů poslední generace. Pacient měl zároveň fibrilaci síní, bylo nutné jej léčit kombinací nového antikoagulačního přípravku (NOAC) s dvojitou protidestičkovou léčbou. Celá kazuistika je ke shlédnutí ve videu níže. 

Kazuistiky na další témata jsou k dipozici na webových stránkách projektu e-Konzilium. cz