Molnupiravir (Lagevrio, MSD) v ČR

Molnupiravir (Lagevrio, MSD), perorálního antivirotika proti SARS-COV-2 v ČR

Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP ze 7.12.2021

Perorální antivirotika účinná proti SARS-COV-2 jsou novým nástrojem k omezení následků pandemie covidu-19. Mají různou strukturu a mechanismus účinku. V klinických studiích prokázaly účinnost proti progresi covidu-19 do závažné formy vyžadující hospitalizaci u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění, pokud jsou podány v časné fázi nákazy. Antivirotika nejsou náhradou vakcinace proti covidu-19, která je jediným dlouhodobým prostředkem k získání specifické imunity.
Společnost infekčního lékařství vydává následující stanovisko s cílem zajistit účelné podávání přípravku molnupiravir v České republice.

Jaké jsou podmínky použití molnupiraviru:

 • indikační kritéria (kritéria vysokého rizika progrese) jsou zcela shodná jako u monoklonálních protilátek
 • lék lze použít od 18 let věku
 • u pacientů s covidem-19 prokázaným PCR nebo antigenním testem
 • do 7 dnů od počátku příznaků
 • pacient není hospitalizován pro covid-19 a nepotřebuje oxygenoterapii pro covid-19
 • absolutní kontraindikací je těhotenství a kojení, u fertilních žen účinná zábrana početí po dobu užívání +4 dny poté
 • užívají se 4 tobolky každých 12 hodin po 5 dnů, u renální či jaterní insuficienci se dávka nemění

Jaký je praktický postup:

 • indikuje lékař se specializovanou způsobilostí (praktický lékař, ambulantní specialista či lékař v nemocnici) na základě předchozího klinického vyšetření pacienta
 • tento lékař prokazatelně informuje pacienta, že bude léčen neregistrovaným přípravkem
 •  vystaví běžnou žádanku 06 (Poukaz na ošetření/vyšetření), na které uvede odůvodnění požadavku (indikační kritérium), orazítkuje ji a podepíše; lékař vystavující žádanku garantuje splnění indikačních kritérií
 • odešle pacienta či jím pověřenou osobu do některé nemocnice s infuzním místem pro podávání monoklonálních protilátek
 • tyto nemocnice určí místo, kde se bude krabička s lékem vydávat – může to být kdekoliv, ideálně v nemocniční lékárně
 • na určeném místě bude lék vydán výměnou za žádanku 06, ideálně po ověření (zaznamenání) totožnosti vyzvedávající osoby
 • nemocnice vykáže zdravotní pojišťovně ambulantní výkon 99954 (18.253,- Kč), který zahrnuje vydání krabičky + cenu léčiva, ke kterému nelze vykázat žádný další zdravotní výkon
 • nemocnice neprovádí žádné vyšetření pacienta, nezabývá se splněním indikace a nezodpovídá za ni

Tento postup je dle SÚKL a zdravotních pojišťoven vynucen platnou legislativou.
Stanovisko Společnosti infekčního lékařství bylo vydáno velmi rychle, aby byla umožněna distribuce molnupiraviru.
V blízké době by rádi připravili podrobnější stanovisko mezioborové, které bude rozšířeno o další antivirotikum Paxlovid a odbornou argumentaci.