Mikroplasty a nanoplasty v ateromech a riziko dalších vaskulárních příhod

Mikroplasty a nanoplasty v ateromech a riziko dalších vaskulárních příhod

Současná moderní společnost, přes určitá varování, stále více využívá plastické materiály při výrobě předmětů denní potřeby v domácnosti i jinde a zejména se stále zvyšuje podíl plastových obalů potravin. Mikroplasty a nanoplasty tak pronikají do lidského organizmu a dají se dokonce najít i v odstraněných ateromech po endarterektomii karotických tepen.

Multicentrická observační studie se zabývala otázkou, jak ovlivňuje další kardiovaskulární a cerebrovaskulární riziko nález plastů v odstraněných ateromech. Pomocí plynové chromatografie - masové spektrometrie a elektronové mikroskopie bylo pátráno po plastech v ateromech. Primárně sledovaným ukazatelem byla frekvence infarktu myokardu, mozkové cévní příhody nebo úmrtí ze všech příčin u pacientů, u kterých byly plastové mikro a nano částice nalezeny v plaku v porovnání s pacienty, jejichž odstraněný aterom plastové částice neobsahoval.

Celkem bylo zařazeno 304 nemocných po karotické endarterektomii, kteří byli dále sledováni v průměru 33 měsíců. Polyetylen byl detekován v ateromech u 150 pacientů (58,4 %) s průměrným obsahem 21,7 ug / mg plaku.  U 31 pacientů (12,1 %) bylo nalezeno taktéž měřitelné množství polyvinylchloridu s průměrným obsahem 5,2 /mg v plaku. Elektronová mikroskopie zobrazila rozeklané částice plastů mezi makrofágy a v rozpadající se části plaku. Pacienti, u kterých byl nalezen plastový materiál v odebraných ateromech, měli významně vyšší riziko další kardiovaskulární a cerebrovaskulární příhody oproti pacientům, kde plasty prokázány nebyly. (HR= 4,53; 95 % interval spolehlivosti 2,0 až 10,27; p< 0,001).


Klinický význam: je prokázáno že životního prostředí, ve kterém se stále více používají plastické materiály, se plastové mikročástice a nanočástice dostávají do lidského organismu. Mikroplasty nebo nanoplasty jsou prokazovány i v ateromech odstraněných při karotické endarterektomii u více než poloviny pacientů. Tito nemocní mají pak 4,6x větší pravděpodobnost vývoje další kardiovaskulární nebo cerebrovaskulární příhody než srovnávaná skupina, kde plasty nalezeny nebyly. To je velmi dramatický rozdíl. Je tedy zřejmé, že mikropalasty a nanoplasty přítomné v organizmu urychlují aterosklerotické změny v cévním systému nebo destabilizují vytvořené ateromy. Toto zjištění jistě není jediným negativním vlivem plastů na lidský organizmus a v budoucnu se pravděpodobně dočkáme dalších znepokojujících nálezů.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events Raffaele Marfella, Francesco Prattichizzo et al. N Engl J Med 2024; 390:900-910. DOI: 10.1056/NEJMoa2309822
MUDr. Luboš Kotík